KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Papildoma literatūra Biblijos studijoms

Albertas Latužis

Biblijos tiesas suvokti padeda įvairi pagalbinė literatūra, kurios daugiausia išleidžiama anglų kalba. Bet didelei daliai skaitytojų anglų kalba nesuprantama, todėl reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kas išspausdinta lietuviškai arba rusiškai.

Literatūra lietuvių kalba
1. Naujasis Testamentas išleistas Lietuvos Biblijos draugijos 1992 m. Šitame leidinyje yra gana platūs ekumeniniai įvadai į kiekvieną NT knygą. Be to, kiekvieno puslapio apačioje yra trumpi komentarai, kuriuos prieš spausdinant peržiūrėjo ekumeninė darbo grupė.      Knygos pabaigoje randame nedidelį svarbiausių sąvokų aiškinamąjį žodynėlį. Ten pat yra ir tikrinių vardų rodyklė, apimanti NT asmenvardžius ir vietovardžius. Reikalui esant galima pasinaudoti ten pateikta Senojo Testamento citatų rodykle. Šia medžiaga yra labai patogu naudotis, nes nereikia su savimi turėti atskiros knygos.

2. Biblijos enciklopedija išleista 1992 m. „Alna litera“ leidyklos. Tai penkių autorių darbas, verstas iš anglų kalbos. Reikėtų pažymėti šios knygos gerą vertimo kokybę. Enciklopedijoje randame informaciją apie Biblijos atsiradimo aplinkybes, turinį, senovės Artimųjų Rytų pasaulį, to meto žmonių gyvenimą, tautų istoriją, religiją. Knygą pagyvina patrauklios ir informatyvios iliustracijos.

Literatūra rusų kalba

Šiuo metu vis daugiau knygų, kurios padeda skaitytojui susipažinti su Biblijos tiesomis, išleidžiama rusų kalba. Čia paminėsime tik labiau paplitusias knygas.

1. Biblija leidžiama dažniausiai be komentarų. Tačiau mums gali padėti geriau suprasti lietuviškos Biblijos turinį ir pats rusiškas vertimas, kuris kol kas praktiškai yra vienintelis ir laikomas vienu geriausių pasaulyje.
1988 m. buvo išleista rusiška Biblija su Č. I. Skoufildo komentarais bei trumpais įvadais į kiekvieną knygą.
1988 m. pasirodė puošni Biblija su priedu, kurį paruošė B. Gecė (pirmoji laida 1939 m.). Priede randame daug vertingos informacijos apie Bibliją.

2. BIBLEJSKIJ SLOVAR – autorius Erikas Niustremas (Eric Nustrem). Tai gana platus enciklopedinis žinynas, padedantis geriau suprasti daugelį Biblijos sąvokų. Knyga versta iš švedų kalbos.

3. BIBLEJSKIJ SPRAVOCHNIK GELLEJA (Halley’s Bible handbook by Henry H. Halley). Anglų kalba ši knyga susilaukė daugiau kaip 80 leidimų. Rusiškas vertimas iliustruotas fotografijomis ir žemėlapiais. Skaitytojas gali susipažinti su svarbiausiais archeologiniais atradimais, istoriniais faktais bei trumpais kiekvienos Biblijos knygos turinio atpasakojimais.

4. KRATKOE VVEDENIE V BIBLIJU – autorius Ernstas Ebi (Ernst Aebi). Tai trumpa, bet išsami informacija apie Bibliją ir kiekvieną jos knygą atskirai.

5. BIBLEJSKAJA NCIKLOPEDIJA. Šios solidžios knygos autorius archimandritas Nikiforas ją pirmą kartą išleido Maskvoje 1981 m. Leidykla „Licht im Osten“ iš naujo išleido ją 1989 m.

6. SIMFONIJA. Tiems, kas susipažinęs su rusišku Biblijos tekstu, nepaprastai gali padėti šis žodynas, pagal kurį galima susirasti bet kokią Biblijos citatą.
Čia paminėtos tik tos lietuviškos ir rusiškos knygos, kurios yra labiau paplitusios ir prieinamos eiliniam skaitytojui. Bet, naudojantis pagalbine literatūra, nereikėtų pamiršti, kad šios knygos geriausiu atveju tik padeda suprasti Bibliją. O pirminis šaltinis yra Senojo ir Naujojo Testamentų knygos, kurios ir sudaro Bibliją.

Albertas Latužis, Lietuvos Biblijos draugijos direktorių tarybos narys

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).