KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Susietas įrašas ‘Bažnyčia’


Biblinis socialinės atsakomybės pagrindas

M. Lutheris ir pedagogika

Nūdien aktualus Bažnyčios tėvas

Ar Biblija apriboja moterų tarnystę?

Ką reiškia sąvoka „vyresnysis“?Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).