KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Susietas įrašas ‘Evangelijos’


XX amžiaus pranašas ir jo Evangelija

Evangelizacijos proskyna

Kumrano ritinių paslaptis

Ar Jėzaus kilmės knygos, pateiktos Mato ir Luko, nėra prieštaringos?Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).