KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Eritrėja: daugiau kaip 1.900 piliečių dėl tikėjimo atsidūrė už grotų Kalėjime jau du metus

Eritrėja: daugiau kaip 1.900 piliečių dėl tikėjimo atsidūrė už grotų Kalėjime jau du metus be kaltinimų. Daugelis jų kankinami Pietų Afrikoje esančioje Eritrėjoje dėl tikėjimo suimta daugiau kaip 1.900 piliečių. Jie kankinami ir verčiami dirbti. Kaip praneša informacijos tarnyba „Compass Direct“, iš jų 95% yra krikščionys. 35 pastoriai, vienas kunigas ir vienas bažnyčios tarnautojas uždaryti sostinės Asmara Wongel Mermera tardymo izoliatoriuje. 1.758 protestantai ir pravoslavai sėdi keturiolikoje kitų kalėjimų. Ketvirtadalis jų, esą, sėdi jau du metai be jokio kaltinimo. Nuo 2002 m. valdžia uždraudė visas nepriklausomas religines grupes, išskyrus valstybės pripažintąsias pravoslavų, katalikų, liuteronų bei musulmonų benruomenes. Kalėjime esą sėdi ir 69 musulmonai, kurie nepripažino valdžios paskirto Muftijus. Taip pat 27 Jehovos liudytojai, atsisakę tarnauti armijoje, kai tuo tarpu tarnavimas joje tiek vyrams, tiek moterims yra privalomas. Kaliniai laikomi iš dalies nežmoniškomis sąlygomis, nevėdinamuose metaliniuose konteineriuose. Iš 4,3 mln. gyventojų 47,9 % yra musulmonai, 47,4% krikščionys, kurių dauguma priklauso pravoslavų bažnyčiai.

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).