KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

„Mielasis, aš šiandien noriu nužudyti mūsų kūdikį”!

Mes tapome kitokie. Mus baugina artimo žmogaus mirtis, tačiau mes labai ramiai galime praeiti pro gulintį benamį. Kas jis – girtuoklis ar žmogus, ištiktas širdies priepuolio? Kas jį žino? Tai ne mūsų reikalas. Mes kartais šaukiame apie neteisybę, kurios nėra. Mes mosikuojame kumščiais dangui, reikalaudami atsakymo: „Kodėl žūsta nekalti žmonės, vaikai? Kodėl mus palieka artimieji ir garbingi žmonės?”… Mūsų visuomenės vertybių sistema tokia: įvyko stichinė nelaimė, ginkluotas konfliktas, masinės žudynės, teroro aktas – mes skaičiuojame kiekvieną neišgyvenusį žmogų, verkiame dėl kiekvieno užmušto ar žuvusio. Mus taip mokė. Kas mums sakė, kad žmonių mirtis gali būti susijusi ne su stichija, ne su barbariškais žmogžudžiais, genocidu, tragišku atsitiktinumu, bet su paprastu žmogaus sprendimu – neturėti sau problemų. Kokių problemų? – Vaikų! Jiems kūdikio gimimas – problema, kurią kasmet dešimtys milijonų žmonių visame pasaulyje nusprendžia paprastai: „Nėra kūdikio – nėra problemos!”Ar jūs girdėjote apie tai, kad kiekvieną dieną per žinias mums būtų sakoma: „Šiandien dar 126 tūkstančiai žmonių buvo nužudyti”? Ne, juk apie abortą kalbėti viešai nepriimta. Visi mes turime teisę į asmeninį gyvenimą, teisę į savo nuomonę. Čia kalba eina ne apie kažkieno nuosavybę, kalba eina apie unikalų žmogų, apie būsimą individualią asmenybę, kuriai paprasčiausiai atimama teisė į gyvenimą. Šiandieninė visuomenė septynmyliais žingsniais eina link absoliučios tolerancijos, pakantumo, pasireiškiančio visame. „Mes turime teisę į asmeninį pasirinkimą!” – taip skelbia nėštumo nutraukimo šalininkai. Kūrėjas, Kuris suteikė mums galimybę gyventi, Kuris sukūrė tą unikalų kūrinį – žmogų, kad jis duotų gyvybę sekančioms kartoms, dabar šaukia: „Nežudyk!”. Mes – vyrai (didžiąja dalimi), ir moterys, turime suprasti, kad abortas – ne atsakymas, ne išeitis… „Viešpats sako: ‚Eikite šen, ir drauge pasvarstykime. Esate paraudę nuo nuodėmių, bet aš išbalinsiu jus kaip sniegą. Jūsų nuodėmės raudonos it kraujas, bet jos gali tapti baltos it vilna‘” (Iz 1, 18). Visada yra šansas!

www.lifecity.us

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).