KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Popiežius Benediktas: Evangelizacija būtina

Katalikų galva: Be tikėjimo socialinis darbas negali pavykti. Jau savo vizito Vokietijoje pradžioje popiežius Benediktas XVI sukritikavo katalikybę Vokietijoje. Vienos parodos Miunchene metu daugiau kaip vieno milijardo katalikų dvasinis vadovas gyrė vokiečių krikščionių „puikų socialinį angažementą”. Tačiau jei vyskupas iš Afrikos Vokietijoje paprašo pagalbos evangelizacijai, susiduria su santūrumu. „Matyt, vis tik daugelio nuomone socialinės problemos turi būti sprendžiamos pirmiausia, o dalykai, susiję su Dievu ar net katalikų tikėjimu yra ne tokie svarbūs”. Tačiau būtent Afrikos vyskupų patirtis rodo, kad evangelizacija turi būti svarbiau. Jėzaus Dievas turi būti pripažįstamas, tikimas, mylimas, kad pagerėtų socialiniai santykiai, kad sergantieji būtų slaugomi su reikiamu dėmesiu ir meile, prieš 250.000 pamaldų lankytojų sakė popiežius.

„Prizmės“ red.

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).