KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Vaikams reikalinga apsauga nuo žalingo interneto bei kompiuterinių žaidimų turinio

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatyti tyrimų – „Interneto, kompiuterinių žaidimų įtaka smurtui prieš vaikus“ – rezultatas. Tyrimu „Interneto, kompiuterinių žaidimų įtakos smurtui prieš vaikus“ siekta išsiaiškinti, kiek Lietuvoje vaikų ir kokio amžiaus naudojasi internetu, žaidžia kompiuterinius žaidimus, kokie žaidimai ir internetinės svetainės populiariausi tarp vaikų. Atliekant tyrimą apklausti 7-18 m. amžiaus vaikai, besimokantys vidurinėse mokyklose. Nustatyta, kad internetu naudojasi 73 proc. apklaustų Lietuvos vaikų. Tarp dažniausiai lankomų interneto puslapių vaikai nurodė įvairiausių žaidimų, pokalbių bei pažinčių svetainių internetinius adresus. Seksualinio bei žiauraus turinio (apie katastrofas, sužalojimus) interneto puslapiai vaikų įvardijami kaip labiausiai juos gąsdinantys. Nors nemenka dalis vaikų nurodo, kad juos gąsdina kompiuterinių žaidimų turinys, daugiau kaip trys ketvirtadaliai Lietuvos vaikų – 76 proc. – juos žaidžia. Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvos vaikai žaidžia jų amžiui netinkamus, smurtinio turinio žaidimus, turi galimybes pasiekti gąsdinančias, pornografinio turinio interneto svetaines. Taigi, visiems vaikams, neišskiriant amžiaus grupių, reikia apsaugos nuo žalingo interneto bei kompiuterinių žaidimų turinio.

www.info.lt

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).