KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Jaunimas Europoje: dideli religingumo skirtumai

Tyrimas parodė: katalikiškose šalyse religingų jaunuolių daugiau negu kitur. Würzburg’as / Vokietija – katalikiškose Europos šalyse bei Izraelyje yra kur kas daugiau religingų jaunuolių negu šalyse, kur didesnė gyventojų dalis yra protestantai. Toks yra Würzburg‘o universiteto tyrimų rezultatas. Tyrimo metu buvo apklausta 8900  11-os klasės moksleivių aštuoniose Europos šalyse ir Izraelyje. Tyrimų duomenimis, 81,4% apklaustų lenkų laiko save religingais. Kroatijoje tokių yra 64,9%, Airijoje – 60,6%, o Izraelyje – 49,3% apklaustųjų. Vokietijoje tik kas ketvirtas moksleivis laiko save religingu (25,3%). Olandijoje ir Švedijoje šis skaičius dar mažesnis (16,4% ir 15,9%). Apklausa t.p. parodė, kad Lenkijos jaunimas pirmauja ir bažnyčios lankyme – 76,8% jaunuolių beveik kas savaitę eina į bažnyčią. Vokietijoje 61% atsakė, kad į bažnyčią eina labai retai (1-2 kartus metuose) arba išvis neina. Švedija paskutinėje vietoje – daugiau negu pusė apklaustų moksleivių išvis neina į pamaldas. Hans – Georg Ziebertz, religinės pedagogikos profesorius ir tyrimo vadovas, paaiškino, kad katalikiškose šalyse yra lengviau išsaugoti religingą gyvenimą. Vakaruose sekuliarizacija tokia stipri, kad daugelis jaunuolių nebežiūri į bažnyčią kaip į gyvenimo patarėją. “Nebėra patyrimo, kad bažnytinis religingumas gali man padėti“. Bet vistiek dauguma jaunuolių nemano, kad religija nebereikalinga. Tikėjimas į Dievą arba į kitą aukštesnę jėgą, jų akimis, yra daugiau ne tai, ką jie gali rasti bažnyčioje.

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).