KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Ar Romoje tikrai rastas apaštalo Pauliaus kapas? Ar Romoje tikrai rastas apaštalo Pauliaus kapas?

Senųjų Bažnyčios Tėvų liudijimais, apaštalas Paulius apie 67 m. kankinio mirtimi mirė Romoje. Vis dėlto iki šiol tebekyla ginčų, ar pagonių misionierius iš tiesų mirė šiame mieste. Biblija apie tai nieko nepraneša. Vienas italų archeologas nusprendė nustatyti apaštalo kapo koordinates. Kaip praneša vokiečių laikraštis „Die Welt“, Vatikano ekspertas Giorgio Filippis, po viena Romos bažnyčia rado sarkofagą, kurį jis tikisi identifikuoti kaip paskutinę apaštalo poilsio vietą. Paulius, keliais metais vėliau už Jėzų gimęs Tarse, buvo pavadintas Sauliumi ir užaugo Jeruzalėje. Jis buvo aistringas fariziejų mokslo gynėjas ir dėl tos priežasties persekiojo pirmuosius krikščionis tol, kol keliaujant į Damaską prisikėlęs Jėzus pastojo jam kelią ir radikaliai pakeitė jo gyvenimą (plg. Apd 9). Atlikęs mokomąją veiklą krikščioniškose Antiochijos bendruomenėse, šiandieninėje Turkijoje Paulius įkūrė pirmąsias Bažnyčias ir leidosi į ilgas misionieriškas keliones į Graikiją ir Romą. Kai imperatorius Neronas pradėjo pirmąjį didįjį krikščionių persekiojimą, Paulius ėmėsi globoti engiamus tikinčiuosius. Remiantis perdavimais, ant jo kapo vėliau buvo pastatyta bažnyčia. Archeologas Giorgio Filippis, „San Paolo fuori le Mura“ bazilikoje neva suradęs sarkofagą su apaštalo Pauliaus kaulais, pasakė: „Aš baigiau… atlikau savo darbą. Dabar kiti turi nuspręsti, ką toliau daryti; savo darbdaviui to nurodyti negaliu“. Vatikano archeologo darbdavys yra popiežius Benediktas XVI.

„Prizmės“ redakcija

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).