KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Staigmena: popiežius sveikina prancūzų protestantus

Reformuotos mažumos Bažnyčios atžvilgiu kardinolas Ratzingeris buvo kritiškas. Sveikinimo žodžiu, skirtu Prancūzijos reformatų Bažnyčios sinodui, popiežius parodė neįtikėtiną ekumeninį ženklą. Kaip teigė Reformatų Bažnyčios nacionalinės tarybos prezidentas, kunigas Marcelis Manoelis, kiek jis pamena, dar niekada popiežius nėra sveikinęs prancūzų protestantų. Benediktas XVI sinodo dalyviams pažadėjo melstis ir palinkėjo jiems Šventosios Dvasios vedimo, kad jų svarstymai būtų vaisingi. Popiežiaus žodžius, kuriuos perdavė katalikų arkivyskupas Claude‘as Feidtas, delegatai iš pradžių priėmė tylėdami, bet vėliau buvo smarkiai sujaudinti. Neįprasta, kad pasaulinės Romos katalikų Bažnyčios galva perduotų sveikinimus evangelinei šalies Bažnyčiai, bet ne pasaulinei reformatų sąjungai. Iki tol protestantai labai kritiškai vertino kardinolą Josephą Ratzingerį, pirmiausia dėl to, kad būdamas Vatikano tikėjimo kongregacijos prefektu nepripažino evangelinių Bažnyčių lygiateisėmis. Prancūzijos protestantų federacijos prezidentas Jeanas Arnoldas de Clermont‘as Ratzingerį išrinkus popiežiumi skatino jį didesniam „ekumeniniam atvirumui“. Jau per iškilmingas pamaldas už mirusį popiežių Joną Paulių II Ratzingeris parodė vertą dėmesio ekumeninį žestą. Protestantui, ekumeninio Taizė judėjimo įkūrėjui Rogeriui Schutzui jis padavė komuniją, nors pagal katalikų mokymą tai galima daryti tik išimties tvarka. Iš 58,1 milijono prancūzų 75,7 procento priklauso katalikų Bažnyčiai. 1,6 procento yra protestantai.

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).