KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Skirtinga reakcija į popiežiaus Benedikto XVI išrinkimą

Jozefo Ratzingerio išrinkimas naujuoju popiežiumi sukėlė visame pasaulyje ne tik viltį dėl Vatikano veiklos tęstinumo, bet ir skepticizmą bei kritiką. Ypač Lotynų Amerikoje, kur gyvena veik pusė iš 1,1 milijardo viso pasaulio katalikų, septyniasdešimt aštuonerių metų vokiečio išrinkimą Jono Pauliaus II sekėju lydėjo aiškus nusivylimas ir kritika. „Bus sunku mylėti šį popiežių“, – pasakė žymiausias ginčytino išvadavimo teologijos judėjimo atstovas, buvęs vienuolis Leonardas Boffas. Kitų konfesijų atstovai išreiškė viltį, jog popiežius Benediktas XVI gilins dialogą. Patriarchas Bartolomėjus I iš Konstantinopolio (Stambulas), dvasinis stačiatikių Bažnyčios vadovas, tikisi, kad Benediktas XVI „įvertins Rytų stačiatikių Bažnyčios dvasinį turtingumą“ ir „parodys valią skatindamas teologinį dialogą krikščionybės labui“. Rusijos stačiatikių patriarchas Aleksis II trečiadienį Maskvoje akcentavo stačiatikių ir katalikų Bažnyčios lygiareikšmiškumą. Iš viso pasaulio į Vatikaną plūdo sveikinimai. JAV prezidentas George‘as W. Bushas gyrė Benediktą XVI kaip „didžiai išmintingą ir patyrusį“ vyrą, JT generalinis sekretorius Kofis Annanas linkėjo jam stiprybės ir drąsos didžiam uždaviniui, ragino tarnauti taikai, socialiniam teisingumui, žmogaus orumui, gerbti viso pasaulio tikėjimus. Į šventinę popiežiaus inauguraciją šeštadienį Romoje laukiama atvykstant daugybės valstybių ir vyriausybių vadovų. Atgarsiai Europoje dėl Ratzingerio išrinkimo buvo dvejopi. Kai Ispanijos ir Portugalijos katalikų Bažnyčia ir konservatyviosios grupės audringai šventė, liberali ir kairioji stovykla rodė skeptiškumą ir buvo atvirai kritiška. Lenkija, Jono Pauliaus II gimtinė, viliasi, kad Benediktas XVI tęs savo pirmtako darbą. Lietuvoje ši žinia priimta su džiaugsmu. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius iš Benedikto XVI tikisi ypatingo, vokiečių tautai būdingo, palankumo Lietuvai. Afrikoje irgi nusvėrė džiaugsmas, kad kardinolai taip greit susitarė dėl Jono Pauliaus II sekėjo, – nepaisant ir to, kad jų viltis išrinkti juodaodį popiežių neišsipildė. Daugelis katalikų šiame žemyne trokšta, kad Bažnyčia pripažintų prezervatyvus bent kaip priemonę prieš Aids. Azija irgi turi didelių lūkesčių. Indonezija, didžiausia pasaulyje islamiška šalis, išreiškė troškimą, kad pontifikas stengsis pratęsti tarpbažnytinį dialogą. Kinija ir Honkongas tikisi, kad naujasis išrinkimas pagerins įtemptus santykius tarp Vatikano ir komunistinio Pekino. Filipinuose, didžiausioje katalikiškoje Azijos šalyje su 70 milijonų tikinčiųjų, džiugiai sutiktas apsisprendimas dėl labiau konservatyviu laikomo popiežiaus. Trečiadienį tarptautinėje žiniasklaidoje Ratzingerio išrinkimas buvo dominuojanti tema. Dalis laikraščių išreiškė susirūpinimą, jog popiežius Benediktas XVI yra neva konservatyvus šiuolaikinio pasaulio atžvilgiu, kiti mano, jog iš naujojo pontifiko galima tikėtis ir siurprizų.

„Prizmės“ redakcija

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).