KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Ratzingeris padavė Taizė įkūrėjui Schutzui komuniją

Per popiežiaus Jono Pauliaus II laidotuves katalikų kardinolas Josephas Ratzingeris protestantui, ekumeninės Taizė (Prancūzija) bendrijos įkūrėjui Rogeriui Schutzui padavė komuniją. Popiežiaus raštas „Apie Eucharistiją“, esant „rimtiems dvasiniams poreikiams“, leidžia katalikams ir protestantams bendrai švęsti komuniją. Miręs popiežius Jonas Paulius II komuniją davė ir Britanijos premjerui Tony Blairui, nors jis priklausė ne katalikų, o anglikonų Bažnyčiai. Bendra komunija yra viena didžiausių neišspręstų ekumenijos problemų.

„Prizmės“ redakcija

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).