KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Viso pasaulio krikščionys pagerbia popiežių Joną Paulių II

Billy Grahamas: įtakingiausias moralės ir taikos balsas nutilo.  Pasaulio krikščionijos lyderiai popiežių Joną Paulių II įvertino kaip puikų Bažnyčios vadovą. 84 metų pontifikas mirė balandžio 2 dieną, 21.37 val. Vatikane. Per miliardą narių turinčios Romos katalikų Bažnyčios galva, lenkų kardinolas Kalolis Voityla buvo išrinktas 1978 m., mirus 33 dienas valdžiusiam popiežiui Jonui Pauliui I. Amerikiečių evangelistas Billy Grahamas, kuris kaip ir miręs popiežius yra vienas iš daugiausiai keliavusių ir žymiausių pamokslininkų, – pavadino Joną Paulių II „neabejotinai įtakingiausiu pastarojo šimtmečio moralės ir taikos balsu pasaulyje“. Nepaisydamas senatvės silpnumo ir ligos jis rodė drąsą ir tvirtumą, įkvėpusius milijonus žmonių, taip pat ir patį Grahamą, kuriam ne vieną kartą teko susitikti su popiežiumi. Kaip ir mirusysis, Grahamas irgi serga Parkinsono liga. Baptistas yra pakviestas į pontifiko laidotuves balandžio 8 d., tačiau negalės jose dalyvauti dėl silpnos sveikatos. Jono Pauliaus II pastangas ekumeniniam judėjimui įvertino aukšti Pasaulinės Bažnyčių Tarybos atstovai. Centrinio komiteto pirmininkas, armėnų ortodoksų katalikosas Aramas I (Beirutas), paaiškino, jog modernioje krikščionybės istorijoje popiežius liks atmintyje kaip reikšminga asmenybė. Pasaulio Bažnyčių Tarybos generalinis sekretorius, metodistas Samuelis Kobia (Ženeva), pripažino, kad Jonas Paulius II turėjo lemiamos įtakos „Romos katalikų Bažnyčios negrįžtamam pakvietimui dirbti ekumenijos labui“. Pasaulinei Bažnyčių Tarybai priklauso 347 evangelikų, stačiatikių ir anglikonų Bažnyčios; Romos katalikai bendradarbiauja keliose komisijose. Svarbų atskaitos tašką liuteronų ir katalikų santykiuose padėjo Pasaulinės Liuteronų Sąjungos generalinis sekretorius Išmaelis Nokas (Ženeva), 1999 m. paskelbęs Bendrą nuteisinimo doktrinos deklaraciją. Pasaulinio Evangelikų Aljanso pirmininkas, baptistų pastorius Ndaba Mazabanė (Durbanas/Pietų Afrika), įvertino popiežiaus indėlį „gyvybės kultūrai“. Nepaisant teologinių skirtumų, tai leido įvykti esminiams pokalbiams tarp katalikų ir evangelikalų.

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).