KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Norvegija: naujasis Oslo vyskupas – pietistas

Gunnaro Stalsetto įpėdinis atmeta homoseksualų ordinaciją. Norvegijoje aukščiausią Liuteronų bažnyčios postą perėmė pietistas. Olė Christianas Maelenas Kvarmė karaliaus Haraldo buvo paskirtas Oslo vyskupu. Balandžio 3 d. jis buvo įšventintas kaip Gunnaro Stalsetto įpėdinis. Prieš paskyrimą įvyko galingų protestų, pirmiausia iš kairiųjų pažiūrų bažnytinių grupių, kadangi Kvarmė nesyk oficialiai paaiškino niekuomet į kunigus neordinuosiąs jokio homoseksualinius ryšius palaikančio teologo. Dėl tos priežasties apie 200 osliečių išstojo iš bažnyčios. Prieš tapdamas sostinės vyskupu, 56-metis vyskupavo Borge prie Stavangerio. Be to, jis buvo prezidentas Žydų evangelizacinės konferencijos, bendradarbiaujančios su Lozanos judėjimu už pasaulinę evangelizaciją. Nuo 1976 iki 1981 m. Kvarmė, kurio dvasinės šaknys siekia Pabudimo judėjimą, kunigavo norvegų Izraelio misionieriškoje organizacijoje Haifoje. Po to vadovavo Biblijos ir žydų studijų institutui Osle. Nuo 1986 iki 1996 m. užėmė Norvegijos biblijos draugijos generalinio sekretoriaus postą.

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).