KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Kai kuriose NVS šalyse didėja spaudimas krikščionims

Daugelyje Sovietų Sąjungos šalių įpėdinių auga krikščionių diskriminavimas ir persekiojimas. Apie tai praneša misionieriška Frydensbotės (Vokietija) organizacija. Jos teigimu, pati blogiausia padėtis Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (NVS) Azijos respublikose. Turkmėnijoje tikėjimo laisvė yra ypač smarkiai apribota. Krikščionys nuolat apklausiami ir kamuojami. Nors prezidentas Saparmuradas Nijazovas dėl tarptautinio spaudimo praėjusiais metais ir leido suteikti valstybės registraciją visoms bendruomenėms nepriklausomai nuo jų narių skaičiaus, vis dėlto jos ir toliau buvo verčiamos bendradarbiauti su slaptosiomis tarnybomis. Be to, prezidentą gaubia asmens kultas. Jo knyga „Ruchnama“ (Dvasios knyga) įtraukta į mokyklų ir universitetų programas; ji neva prilyginta Koranui. Remiantis misionieriškos organizacijos duomenimis, Uzbekijoje irgi daugėja pranešimų apie krikščionių kvotimus, grasinimus ir prievartą. Kazachijoje sausio mėnesį vaikai daugelyje mokyklų buvo verčiami atsakyti į klausimus apie tai, kokį tikėjimą jie išpažįsta ir kokią bažnyčią lanko. Švietimo ministerija ketinanti uždrausti mažumoms lankytis pamaldose ir sekmadienio mokyklose. Tadžikijoje valdžia uždėjo areštą bendruomenių žemės sklypams, naudojamiems organizuoti krikščioniškus renginius. Kirgizijoje vis daugiau jaunimo stoja į ekstremistines islamo organizacijas. Baltarusijoje persekiojami evangelikai. Europinėje buvusios Sovietų Sąjungos dalyje labiausiai skriaudžiamos evangelikų bendruomenės. Baltarusijoje jas imta persekioti dėl privalomos vadinamosios „naujos registracijos“. Jos privalo mokėti didelius nuomos mokesčius už sklypus, kuriuose yra bendruomenių pastatai. Stačiatikų bažnyčios nuo tokios prievolės atleidžiamos. Daugumoje vadovėlių baptistai ir kiti protestantai vadinami „sektantais“ ir, kartu su burtininkais bei nusikaltėliais, priskiriami prie pavojingos visuomenės grupės. Rusijoje greit neliks viešai pripažintos misijos? Rusijos stačiatikių bažnyčia plečia savo pirmumo teises. Pagal rengiamą įstatymą bus draudžiama praeiviams užduoti religinio pobūdžio klausimus ir dalyti krikščionišką literatūrą. Be to, tik stačiatikiams bus palikta teisė organizuoti viešus krikščioniškus renginius. Situacija pagerėjo tik Ukrainoje. Naujasis prezidentas Viktoras Juščenko paleido religinių reikalų komitetą. Prieš taptama ministre pirmininke Julija Timošenko aiškino, kad parklupusi Ukraina tik tuomet pakils, „kai ji parklups prieš Dievą“.

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).