KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Biblija – dažniausiai verčiama knyga

Šventasis Raštas jau išleistas 2 377 kalbomis. Vis daugiau tautų sulaukia Biblijos gimtąja kalba. Praėjusiais metais viso Šventojo Rašto, arba Biblijos dalių vertimų skaičius padidėjo 22 – iki 2 377. Tai vasario 18-ąją Štutgarte pranešė Vokietijos Biblijos draugija. Specialistų vertinimu visame pasaulyje yra maždaug 6 500 kalbų. Turint tai galvoje Biblija yra plačiausiai pasklidusi knyga. Pasaulinės Biblijos draugijų federacijos užsakymu dabar dirbama su 720 vertimo projektų į daugiau kaip 600 kalbų. Senasis ir Naujasis Testamentai jau egzistuoja 422 kalbomis – aštuoniomis daugiau negu prieš metus. Visas Naujasis Testamentas yra išverstas į 1 079 kalbas. Atskiros Biblijos knygos pasirodo 876 kalbomis. Dagiausiai Biblija verčiama Afrikoje – 673 kartus. Azijoje vertimų skaičius praėjusiais metais išaugo iki 589, toliau pagal gausą eina Australija ir Okeanija – 417 vertimų. Lotynų Amerikoje ir Karibų regione yra 411 vertimų, Europoje – 208. Šiaurės Amerikai tenka 76 vertimai, dirbtinėms kalboms, tokioms kaip esperanto – 3.

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).