KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Kaip slaptosios žvalgybos vadovas tapo krikščionimi

A. Turchinovas: privalome nusižeminti prieš Dievą. Kijevas. Ukrainos slaptosios žvalgybos direktoriumi buvo paskirtas baptistas. Aleksandras Turchinovas yra krikščionis evangelikas, savo bažnyčioje pamokslaujantis Evangeliją beveik kiekvieną sekmadienio popietę. Buvęs Kijevo meras priklauso ministrės pirmininkės Julijos Tymošenko Tėvynes sąjungai. Prieš jį išrenkant deputatu Turchinovas papasakojo Vokietijos misionierių organizacijai „Šviesa Rytuose“, kaip jis tapo krikščionimi. Turchinovas buvo Jaunųjų komunistų organizacijos sekretoriumi beveik aštuonerius metus. Kai keletas jaunų akademikų paliko organizaciją ir prisijungė prie baptistų, jis panoro ištirti tokio apsisprendimo priežastis. Vieną dieną jis ir kitas tos pačios partijos narys sugalvojo patekti į slaptą baptistų bažnyčios buveinę priemiestyje. Autobusų stotelėje vienos moters jie paklausė kelio. Jų nustebimui ši atsakė: „Garbė Dievui. Aš jūsų ilgai laukiau“. Sapne jai buvo liepta laukti dviejų „paklydusių sielų“ ir parodyti joms kelią į išgelbėjimą. Taigi ji atsivedė juos į savo bažnyčią. Turchinovas sakė sunkiai galįs prisiminti ką nors iš pamokslo, tačiau jo širdis buvo paliesta. Galiausiai jis pasikrikštijo. Vėliau Turchinovas pateko į pirmuosius laikraščių puslapius, kai viešai paskelbė suvažiavime, kad tik Dievas gali išgelbėti Ukrainą. Žmonės turi atgailauti, kad gautų Dievo palaiminimą. Nutolusi nuo Dievo Ukraina buvo užgrobta tamsos jėgų. Kad išgyventų žmonės turėjo apgaudinėti, meluoti ir laužyti Dievo įsakymus. Tik politikai galėjo sukurti tokias sąlygas, kurios neverstų vogti ir nusukinėti mokesčius. Net geriausios ekonomikos programos galėtų būti įgyvendinamos tik taip: „Istorija aiškiai rodo, kad tauta suklesti tik tada, kai žmonės nusižemina atgailaudami ir gyvena pagal Dievo įsakymus“ – sakė jis. Turchinovas kritikavo politines partijas, kurios tik pasivadinusios krikščioniškomis, kad laimėtų krikščionis rinkėjus. Ši veidmainiška pozicija gali pakenkti valstybei. Bažnyčia neturėtų veltis į politiką. „Jėzaus Kristaus Bažnyčia pranoksta mūsų žmogišką tuštybę“, – sakė Turchinovas.

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).