KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Pakistanas: pagrobtas pastorius po dviejų dienų nelaisvės vėl laisvas

Baptistų pastorius, kaip spėjama, pagrobtas karingų musulmonų – Įkaito paleidimas po dviejų dienų kankinimų – Pagrobėjai reikalauja: „Daugiau nebesimelsk už musulmonus!“ Jakobabadas/Pakistanas – Baptistų žurnalo „Die Gemeinde“ („Parapija“, Vokietija) informaciniame biuletenyje pranešama, kad Pakistane po dviejų dienų kankinimų vėl išėjo į laisvę 33-metis baptistų pastorius. Spėjama, kad jo pagrobėjai buvo karingi musulmonai. Anot pranešimo, pagrobėjai jį kvaišino narkotikais, nukirpo plaukus, pakabinę galva žemyn mušė. „Biuletenio žiniomis, jo pagrobėjai sakė keršijantys už karinį Jungtinių Valstijų buvimą šalyje“. Be to, esą jie uždraudė jam „savo baptistų parapijoje Jakobabade melstis už musulmonus“. Dar žurnalo informacinis biuletenis praneša, kad vietiniai policijos skyriai „iš pradžių atsakė priimti jo pareiškimą“. Tai jau antras protestantų pastoriaus pagrobimas per keturis mėnesius. Islamo instituto komentaras: krikščionys tarp 156,5 milijonų Pakistano gyventojų sudaro 2,3 % – apie 3,6 milijonų žmonių – mažumą. Daugelis krikščionių yra protestantai ir daugiausia priklauso „Church of Pakistan“ (Pakistano Bažnyčiai). „Baptist Bible Fellowship“, Pakistano Baptistų sąjungai, priklauso 1500 narių iš 50 parapijų. Baptistai islamo šalyse dar dažniau negu kiti krikščionys siejami su JAV ir savo kraštiečių musulmonų laikomi „šnipais“ arba „išdavikais“. Todėl dažnai jie ypač skriaudžiami ar net persekiojami. Baptizmas – viena didžiausių protestantų denominacijų pasaulyje. „Southern Baptist Convention“ (Pietų baptistų susirinkimas) – didžiausia protestantų Bažnyčia JAV, – kuri rėmė metodisto JAV prezidento George W. Busho karą Irake ir dėl savo misijų strategijos islamiškame pasaulyje kritikuojama ir baptistų tarpe, nebepriklauso Pasaulinei Baptistų Sąjungai, daugelio baptistų bendruomenių susivienijimų vadovaujančiajai organizacijai.

„Prizmės“ redakcija

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).