KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Lietuvos liuteronai nori atgaivinti pietizmą

Pasak vyskupo, surinkimai ir maldos namuose yra sena tradicija. Vilnius. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia nori atgaivinti pietistinę pakraipą. Taip vyskupas Mindaugas Sabutis pareiškė kalbėdamasis su kunigu iš Vokietijos Klausu Dieteriu Härteliu (iš Bad Münster-Ehrenburg), kuris buvo atvykęs į Baltijos pajūrį kaip atostogaujančiųjų sielovadininkas. Pasak Sabučio, bažnyčia ketina pratęsti surinkimų ir maldos namuose tradiciją, kuri buvo būdinga Lietuvos liuteronams iki pat Antrojo pasaulinio karo pradžios. Sovietų valdymo metais, iki 1990-ųjų Bažnyčios gyvenimas buvo smarkiai apribotas. Atgavus nepriklausomybę liuteronų bendruomenė šalyje, kurioje vyrauja katalikų tikėjimas, nuo 20 bendruomenių išaugo iki 54, joms dabar priklaus apie 20.000 narių. Kiti svarbūs Bažnyčios veiklos apsektai – misijos ir sielovada. Pasak jauniausio liuteronų vyskupo Europoje, kuriam dabar 29-eri, kuriama visą diakonijų veiklą apimanti organizacija. Norint užtikrinti kunigų atlyginimą bus įsteigtas pensijų fondas. Iki šiol nuolatinę algą gaudavo tik 5 iš dvidešimties kunigų. Kiti dvasininkai turėjo gyventi iš aukų ir mokesčių už bažnytinius ritualus – krikštą, santuoką ir laidotuves. Steigdama pensijų fondą Bažnyčia prašo pagalbos iš užsienio. Sabučio manymu, bendruomenės galės įnešti tik dešimt procentų reikiamų pinigų. Toliau vyskupas paminėjo, kad šiuo metu nekyla klausimas, ar Bažnyčia turėtų leisti moterims būti dvasininkėmis. Tiesiog nėra kandidačių. Nenorima kenkti ir ekumeniniams ryšiams. Romos katalikų bažnyčia, kuriai priklauso apie 80 proc. iš 3,5 milijono Lietuvos gyventojų nepripažįsta moterų įšventinimo, kaip ir ortodoksų bažnyčia, kuriais priklauso šeši procentai gyventojų. Lietuvos liuteronus partnerystės ryšiai jungia su Šiaurės Elbės liuteronų bažnyčia, kurioje yra dvi moterys vyskupės, ir su Lipės bažnyčia. Bažnyčia nuo 1967 metų yra Pasaulinės liuteronų federacijos narė, tačiau gimininga laiko ir konservatyviąją liuteronų bažnyčią – JAV Misūrio sinodą.

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).