KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Pakistanas: teisingumo ministras ketina sušvelninti islamo įstatymus

Dėmesio centre – šventvagystės įstatymas ir moterų diskriminavimas. Islamabadas. Galimas daiktas, kad Pakistane bus sušvelnintas baudžiamasis kodeksas. Turėtų būti pakeistos iš islamo įstatymo – šarijos – į jį patekusios normos, visų pirma – šventvagystės įstatymas ir kelios moteris diskriminuojančios taisyklės. Apie tai televizijos laidoje pranešė Pakistano teisingumo ministras Raza Hayatas Hirajus. Šventvagystės įstatyme numatyta, kad nederamos kalbos apie pranašą Mohamedą, Koraną arba islamą gali būti baudžiami ilgais metais kalėjimo arba mirtimi. Paskutinė šio įstatymo auka – 32-jų metų Samuelis Mazichas, gegužės 28 dieną miręs ligoninėje nuo fizinių patyčių, kurias patyrė iš policininko dėl tariamo islamo įžeidimo. Vyriškis buvo apkaltintas apmėtęs mečetės sieną šiukšlėmis. Žmogaus teisių gynėjai kritikuoja ir „hudood“ paliepimus ir vadinamuosius moterų nužudymus dėl garbės. „Hudood“ paliepimai nukreipti prieš prievartautojus, vagis ir plėšikus bei draudžia nesantuokinį lytinį gyvenimą. Gyvenantys santuokoje baudžiami užmėtymu akmenimis, o nesusituokę – nuplakami. Savo nekaltumą įrodyti sunku netgi išprievartautoms moterims. Jei išprievartavimo nepatvirtina keturi liudininkai vyrai, daroma išvada, kad išprievartautoji savo noru turėjusi neleistinus lytinius santykius ir todėl nusipelnanti mirties bausmės. Nužudymai garbės vardan laikomi priemone atstatyti šeimos garbę, o teismai už tai beveik nebaudžia. Pakankamu pretekstu laikoma jau tai, kad moteris išteka prieš savo šeimos valią. Tuo tarpu šešios islamo partijos pareiškė nepritariančios teisingumo ministro planams. Jos pritaria žudymo vardan garbės panaikinimui, tačiau nenori, kad būtų atsisakoma „hodood“ normų ir šventvagystės įstatymo.

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).