KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Viena didžiausių tarptautinių sekmininkų bažnyčių turi naują vadovą

Dainai „Didybė“ tekstą parašęs Jackas Hayfordas išrinktas Foursquare bažnyčios prezidentu. San Franciskas. Viena didžiausių tarptautinių sekmininkų bažnyčių turi naują prezidentą. Be kita ko, kaip knygų autorius ir dainų tekstų kūrėjas žinomas pastorius Jackas Hayfordas (69) vadovauja apie keturis milijonus šalininkų turinčiai Foursquare bažnyčiai. „Foursquare“ (angl. kvadratinis) simbolizuoja keturis kertinius tikėjimo stulpus: Jėzų Kristų kaip išgelbėtoją, kaip krikštytoją Šventąja Dvasia, kaip gydytoją ir kaip sugrįšiantį karalių ir pasaulio viešpatį. 1923 metais JAV susikūrusi bažnyčia jos pačios duomenimis šiandien turi daugiau kaip 38.000 bendruomenių 138 šalyse, ir ypač smarkiai auba Afrikoje. Europoje ji turi maždaug 160 bendruomenių dvidešimtyje šalių. Vokietijoje yra 16 bendruomenių ir apie 700 narių, Šveicarijoje – penkios bendruomenės, kuriose iš viso yra 550 narių, o Austrijoje – trys bendruomenės ir maždaug 50 narių. Hayfordas yra maždaug 10.000 narių turinčios „Bendruomenės kelyje“ pietų Kalifornijoje Van Nuys mieste pastorius, šią bendruomenę jis įkūrė 1969 metais su 18 krikščionių. Liepos mėnesį San Franciske 63 procentai delegatų išrinko jį į Paulo Risserio vietą – pastarasis kovo mėnesį po nepavykusių finansinių investicijų atsistatydino kartu su iždininku Brentu Morganu. Finansinė nesėkmė pridarė bažnyčiai 12,5 milijonų eurų nuostolių. Žinomiausia daina: „Didybė“. Be kita ko, Hayfordas išgarsėjo ir kaip beveik penkiasdešimties knygų ir apie 600 dainų autorius. Žinomiausia jo daina – „Didybė“. Hayfordas yra ir populiarus oratorius per tarptautinius evangelikų suvažiavimus. Lozanos judėjimo už pasaulio evangelizvimą kongrese Maniloje (Filipinai) 1989 metais savo kalba, skirta sekmininkų mokymui apie pilnatvę per Šventąją Dvasią, jis sukėlė didelį pagyvėjimą. Kitų pamaldumo krypčių evangelikai pasijuto manipuliuojami. Išsiskyrusi evangelistė įkūrė sekmininkų bažnyčią. Foursquare bažnyčia prasidėjo nuo amerikiečių evangelistės Aimee Semple McPherson (1891–1944). Ji buvo ištekėjusi už misionieriaus Kinijoje, 1911 metais mirusio nuo maliarijos. Su antruoju vyru ji 1921 metais išsiskyrė, taip netekdama sekmininkų „Dievo susirinkimų“ pasitikėjimo. Šalininkų prašoma McPherson vėl ėmėsi pamokslininkės veiklos. Žmonės plūdo į jos susirinkimus: Los Anžele jai buvo pastatyta „Angelus“ šventovė, kurioje buvo 5 300 sėdimų vietų. Jos laidotuvėse dalyvavo 60 000 žmonių, tarp jų maždaug 1 700 pastorių, kuriuos ji pati ordinavo.

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).