KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Abejonės dėl „Krikštytojo olos”

„Newsweek“ žurnale reiškiamos abejonės dėl to, ar prieš penkerius metus atrastą didelę olą Jeruzalėje Jonas Krikštytojas tikrai naudojo kaip krikštijimo vietą. Atgailą skelbęs Jonas pagal Naująjį Testamentą yra Jėzaus Kristaus amžininkas ir pirmtakas. Britų archeologui Shimonui Gibsonui vadovaujant tyrėjai iškasė olą Tzovos kibuco teritorijoje netoli Ain Karimo kaimo prie Jeruzalės. Kaimas laikomas Jono gimtine. Ola tikriausiai buvo naudojama masiškam krikštui, kaip paprastai darydavo skelbusysis atgailą. 28 laipteliai veda žemyn prie baseino, kur galėjo tilpti iki 30 žmonių, ir nišos, kur krikštijamieji pasidėdavo drabužius. Archeologas Davidas Amitas iš Senovės žinybos sako, kad nėra jokio įrodymo, jog šioje oloje veikė Jonas. Biblijoje taip pat nėra jokios nuorodos, kad Jonas išvis yra krikštijęs kur kitur be Jordano. Gibsono sukurtasis scenarijus, esą šią krikšto olą aplankęs pats Jėzus, Amito nuomone, yra „vargu ar kas nors daugiau kaip spėjimas“.

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).