KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Tai, ką nutyli šiuolaikinė evangelizacija: nuodėmė, pragaras, teismas

Gatvių pamokslininkas JAV: sakyti „Dievas turi nuostabų planą“ nepakanka. Bellflower (Belflaueris) – Šiuolaikiniai evangelizavimo metodai dažnai paskatina netikrus atsivertimus. Pavyzdžiui, taip nutinka, kai krikščioniška žinia taip atskiedžiama, jog nieko nebesakoma apie nuodėmę ir Paskutinį teismą. Taip teigia prieš 15 metų iš Naujosios Zelandijos į JAV atvykęs evangelizuotojas ir gatvės pamokslininkas Ray Comfortas (Belflaueris/Kalifornija). Jo misijų tarnyba „Gyvasis vanduo“ moko krikščionis biblinio evangelizavimo. Šis teologas, kuris dažnai pats pamokslauja gatvėse, kritikuoja evangelikalų evangelizavimo apmokymus, kur dažnai visai ar iš dalies nutylimas Dievo teismas. Esą suprantama, kad krikščionys nori skleisti tik gerąją naujieną, o ne blogąją – apie nuodėmę, teismą ir pragarą. Bet toks evangelizavimas geriausiu atveju prie Kristaus bendruomenės prideda daugiau kūnų, bet nebe sielų. Nors skamba maloniai, kai tau sakoma: „Dievas turi nuostabų planą tavo gyvenimui“. Bet Comfortas siūlo įsivaizduoti štai ką: „2001 metų rugsėjo 10 dienos vakarą jūs kalbate prieš tūkstantį žmonių Niujorko Pasaulio prekybos centre ir klausiate savęs: Ką gi man jiems sakyti – juk daugelis jų rytoj mirs? Negalite jiems pasakyti: „Dievas turi jums nuostabų planą““. Jėzus kaip gyvenimo gerintojas.  Šiuolaikiniame evangelizavime dažnai išleidžiami svarbūs elementai, kaip antai dešimt Dievo įsakymų, kurie žmogui akivaizdžiai parodo jo nuodėmes, arba Paskutinis teismas, kuris žmogų paakstina atgailauti. Jėzus vaizduojamas kaip „gyvenimo gerintojas“, o ne Išganytojas, gelbstintis nuo Dievo rūstybės. Kad žmonės galėtų ateiti prie kryžiaus, jie turi pripažinti, jog sulaužė Dievo įstatymą ir užsitarnavo amžinąją bausmę. Šiuolaikiniame evangelizavime šie aspektai dažnai praleidžiami; todėl jam reikalinga savotiška „reformacija“. Kitaip per Paskutinį teismą Jėzus daugeliui pasakys: „Eik šalin, aš tavęs nepažįstu“. Comfortas yra parašęs per 40 knygų apie evangelizavimą ir veda televizijos laidą.

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).