KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Pasaulio evangelikų aljansas didina humanitarines pastangas

Konsultacinis statusas su JT – intervencija dėl Darfuro pabėgėlių Blakenburgas, rugpjūčio 10 d. – Pastaraisiais metais Pasaulio evangelikų aljansas (PEA) išaugo į tarptautiniu mastu pripažintą krikščionišką globos organizaciją. Kaip rugpjūčio 4-8 dienomis Siatle vykusios Vokietijos evangelikų aljanso kasmetinės tikėjimo konferencijos dalyviams pasakė generalinis sekretorius Gary L. Edmonds, dabar šiam aljansui atstovauja maždaug 400 milijonų evangelikų iš 123 šalių. Pasak 54 metų teologo, misiologo, matematiko ir lingvisto, tarnaujančio nuo 2002 metų, per pastaruosius kelerius metus PEA labiau pasinaudojo savo oficialiu konsultaciniu statusu Jungtinėse Tautose. Šis statusas rodo, kad evangelikai yra taip pat pripažinti, kaip, pavyzdžiui, ekumeninė Pasaulio bažnyčių taryba ar ortodoksų Konstantinopolio ekumeninis patriarchatas. Aljansas ne tik atlieka teologinį darbą, bet ir gina žmogaus teises, religinę laisvę, ekonominį neturtingų šalių vystymąsi ir kovoja su AIDS. Pasak Edmondso, PEA ragino Sudano vyriausybę pasirūpinti, kad keliai į krizinį Darfuro regioną humanitariniam transportui būtų saugūs. PEA remia evangelines Čado organizacijas, aprūpindamas Sudano pabėgėlių stovyklas maistu, medikamentais ir drabužiais. Bolivijos evangelikams PEA pasitarnavo, užtikrindamas, kad protestantų bažnyčios naujojoje konstitucijoje turės tas pačias teises, kaip ir Romos katalikų bažnyčia. Kaip teigia Edmondsas, tai įmanoma tik dėl PEA statuso Jungtinėse Tautose. Kalbėdamas evangelinių naujienų agentūrai „Idea“, jis apgailestavo, kad PEA humanitarinės pastangos Europoje dar mažai žinomos. Štai kodėl tarptautinių krizinių situacijų atveju evangelikai linkę aukoti pinigus ekumeninėms bei kitoms humanitarinėms organizacijoms. Edmondsas tvirtino, jog krikščionys, pritariantys Evangelikų aljanso teologinei vizijai, turėtų remti ir jo humanitarines pastangas. Jo nuomone, misijų ir evangelizacijų akcentavimas yra pagrindinė išskirtinė charakteristika ekumeninių organizacijų, kurios daug dėmesio skiria tarpreliginiam dialogui ir vengia biblinių standartų kai kuriais etikos klausimais.

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).