KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Olimpinės žaidynės: ganytojams misionieriauti nevalia

Dalijimo akcijos uždraustos, Bibliją galima perduoti tik atletams pageidaujan. Atėnai – Ganytojai olimpiniame kaimelyje gavo nurodymą misionieriškai neįkyrėti sportininkams. Tai patvirtino Dietmaras Neßas, religiniame centre akredituotas kaip ganytojas. Jis vadovauja krikščioniškos sporto įmonės „SRS Pro Sportler“ profesionalų sporto sričiai (Altenkirchenas/Vestvaldas). Kaip jis sakė „idea“ korespondentui, sportininkui leidžiama perduoti Bibliją tik tada, kai jis to paprašo. Evangelinių raštų, Biblijos ir vaizdo įrašų platinimas neleidžiamas, pavyzdžiui, priešais olimpinio kaimelio valgyklą. Nusižengus šioms taisyklėms, reikia tikėtis pašalinimo iš kaimelio. Nurodymą davė Atėnų olimpinis komitetas (ATHOC). Neßas mano, kad platinti evangelinę medžiagą net ir netikslinga. Geriau pasistengti asmeniškai pakalbėti su sportininkais ir, esant poreikiui, perduoti jiems literatūros. Jie jaučia didelį spaudimą siekti rezultato. Neßas religijos centre sykiu su kitais ganytojais siūlo maldas ir pamaldas. Per dvejas pamaldas pirmąjį olimpiados sekmadienį dalyvavo apie 30 sportininkų, trenerių ir vadovų, tarp jų – keturi dalyviai iš socialistinės šalies. Be to, būna trejos pamaldos per dieną, į kurias ateina 10-20 žmonių. Pakviestas vokiečių plaukimo komandos, Neßas kalbėjo dešimčiai dalyvių. Jam svarbu kalbėti apie „besąlygišką Dievo meilę“, kuri nepriklauso nuo sėkmės. Religiniame centre greta krikščionių taip pat yra budistų, induistų, judėjų ir musulmonų.  Vokiečių Olimpijos pastorius pakrikštija badmintonininką. EKD sporto pastorius Klausas Peteris Weinholdas olimpinėse žaidynėse dalyvauja septintą kartą. Jis ir jo kolega katalikas Hansas Gerdas Schüttas rūpinasi ganytojišku Vokietijos olimpinės komandos aptarnavimu. Abu atletams dalija brošiūrą „Pačiame viduryje – Atėnai 2004“ su meditacijomis, maldomis ir pasakojimais. Weinholdas lig šiol turi teigiamą įspūdį apie žaidynes: „Nuotaika ir olimpinė dvasia čia labai gera“. Jis išreiškė dėkingumą nacionaliniam olimpiniam komitetui ir komandos vadovybei už paramą ganytojiškam darbui. Rugpjūčio 22 Weinholdas per pamaldas pakrikštijo vokiečių badmintonininką Björną Siegemundą. 30-metis šito paprašė susipažinęs su sporto pastoriumi. Siegemundas – daugkartinis Vokietijos čempionas – jau iškrito iš tolesnių varžybų. Jo draugė danė, su kuria jis susituoks kitais metais, tebesivaržo. Iš viso apie 11.000 atletų kovoja dėl 928 medalių.

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).