KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Uzbekistanas: suimti Jehovos liudytojai

Uzbekistane buvo suimti šeši Jehovos liudytojai. Juos apklausė keli policininkai, kurių vadovas buvo akivaizdžiai girtas. Sulaikytieji vyrai buvo mušami, o viena moteris ir šešiolikmetė mergina buvo bauginamos. Begzotas Kadyrovas, religinių reikalų komiteto atstovas, „Forum 18“ naujienų tarnybai paaiškino: „Jehovos liudytojai Bucharos srityje nėra registruoti, tačiau, nepaisydami visų įspėjimų, užsiima aktyvia veikla. Kol jie nebus teisiškai registruoti, tol tęsis jų konfliktas su policija“. Jehovos liudytojai Uzbekistane nebuvo teisiškai įregistruoti. Šalies valdžia, ignoruodama savo laisvai prisiimtus įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, nuolat baudžia religines bendruomenes, kurios nėra teisiškai registruotos.

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).