KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Kaip išgyvenęs rugsėjo 11-ją tapo evangelistu

Pasirodęs per pokalbių šou Suju Johnas tapo populiariu kalbėtoju – tai jis suprato kaip Dievo pašaukimą. Niujorkas. Teroristų antpuolį Pasaulio prekybos centre 2001-jų metų rugsėjo 11 dieną išgyvenęs žmogus tapo evangelistu. Kaip rašo Leik Meryje ( Lake Mary, JAV) leidžiamas žurnalas „Charisma“, per jo tarnystę daugiau kaip 30.000 žmonių tapo krikščionimis. Iš Kalkutos kilęs diplomuotas prekybos specialistas Suju Johnas (Teaneckas) dirbo 81–me šiaurinio bokšto aukšte – teroristų pagrobtas ir į pastatą nukreiptas lėktuvas įsirėžė vos dviem aukštais aukščiau. Anot Johno, kaip tik tuo metu, kai jis su kolegomis laiptais pasiekė pirmąjį aukštą, susmuko pietinis bokštas. Mirtinos baimės apimtas jis liepė kartu su juo besigelbstintiems garsiai šaukti „Jėzau, Jėzau!“ ir priimti jį kaip asmeninį gelbėtoją. Ir iš tiesų – daugelis pakluso šiam prašymui. Tačiau krintančios pastato nuolaužos palaidojo po savim beveik visus. Iš tos grupės išgyveno jis vienintelis. Apie tai, ką patyrė, Johnas vėliau pasakojo įvairiose pokalbių laidose. Po jų gavo tiek daug kvietimų kalbėti bažnytinėse bendruomenėse, kad tame įžvelgė Dievo kvietimą skelbti jo žodį ir tai paversti pagrindiniu savo darbu. Nuo 2002-jų balandžio 29-rių metų Suju Johnas kaip evangelistas keliauja po visą pasaulį (www.sujujohn.com).

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).