KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Rusija: Liuteronų Bažnyčia paminėjo Stalino eros kankinius

Nužudyta vien 200 liuteronų pastorių – Sinodas pirmąkart posėdžiavo Karaliaučiuje. KALININGRADAS – Europinės Rusijos evangelikų liuteronų Bažnyčia (ERELB) paminėjo evangelikus krikščionis, kurie tapo diktatoriaus Josifo Stalino (1879 – 1953) režimo persekiojimo aukomis. Tarp jų buvo vien apie 200 liuteronų pastorių. 1937 m. režimas suėmė paskutinį pastorių, o 1938 užantspaudavo paskutinę liuteronų bažnyčią. Paminėjimo iškilmės vyko per pamaldas užbaigiant pastarąjį Sinodo posėdį Karaliaučiuje. Kaip kalbėta, tuometinis persekiojimas suteikė neišmatuojamų kančių ir baptistams, ir kitoms Bažnyčioms. Greta pastorių ilgiems metams lageriuose buvo pasmerkti ir bendruomenių vadovai ir bendradarbiai. Dauguma iš ten nebesugrįžo. Stalino era iš viso gyvybę kainavo mažiausiai 20 milijonų žmonių. Vyskupas Siegfriedas Springeris (Maskva) savo pamoksle sakė, kad be teologiškai konservatyvių brolių liuteronų bendruomenių, išlaikiusių tikėjimą parsekiojimo laikais, tikėjimo ištikimybės šiandien Rusijoje nebūtų jokios evangelikų liuteronų Bažnyčios. ERELB sinodas dvyliktais savo atsiradimo metais pirmąkart posėdžiavo Karaliaučiuje, kur yra 42 iš 175 parapijų. Tarp kitų temų buvo ir būsimas Bažnyčios veidas bei jos partnerystė su Bažnyčiomis Vokietijoje.

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).