KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Europai reikia Jėzaus

Ekumeninis suvažiavimas pritraukė 10.000 krikščionių. Protestantų, katalikų, anglikonų ir ortodoksų krikščionys įsipareigojo paveikti Europos žemyną keičiančia Dievo evangelijos jėga. Štutgarte, Vokietijoje, gegužės 8 d. daugiau kaip 10.000 narių iš 175 krikščioniškų judėjimų dalyvavo pirmajame svarbiame ekumeniniame suvažiavime po Europos Sąjungos (ES) padidėjimo. Į suvažiavimą, pavadintą „Kartu už Europą“ kreipėsi Europos komisijos prezidentas Romanas Prodis. Jis paragino krikščionis ugdytis toleranciją. Be to, Prodis atidavė duoklę krikščioniškam paveldui. „Europos istorijos neįmanoma suprasti be krikščionybės istorijos.“ Pasak jo, dėl terorizmo Europa neturi pavirsti tvirtove. Šios grėsmės kariaudami neįveiksime. Demokratinių institucijų stiprinimas – štai, kur tikrasis atsakymas. Suvažiavimui, kuris per palydovinę televiziją buvo rodomas 160 Europos vietovių, žinią atsiuntė popiežius. Pontifikato tarybos krikščionių vienybės skatinimo klausimais prezidentas, kardinolas Walteris Kasperis pavadino suvažiavimą svarbia ekumeninio judėjimo „gaire“. Kunigas Ulrichas Parzany, Vokietijos YMCA generalinis sekretorius, paragino krikščionis skleisti evangeliją. „Europai reikia Jėzaus“, – pasakė jis. Be to, spaudos konferencijoje jis pakomentavo kai kurių konservatyvių evangelikų kritiką katalikų ir charizmatų bendradarbiavimo susirinkime atžvilgiu. Pasak Parzany, tai „psichologiškai suprantamas refleksas“, tačiau jis neturi jokios perspektyvos.

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).