KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Islamo teroristų tinklas El Kaida ruošiasi misionierių medžioklei

Naujas strateginis dokumentas krikščionių žudymą vadina „geru darbu“. Islamo teroristų tinklas EL Kaida planuoja teroristinius veiksmus Vakarų miestuose, propaguoja pasikėsinimus į misionierius, rabinus, turistus, verslininkus ir politikus. Pasak Vokietijos televizijos ZDF turimos medžiagos, tai matyti iš naujo strateginio dokumento, kurį pasirašė El Kaidos vadovas arabų šalyse Abdulazizas al Mukrinas. 50 puslapių apimties deklaracijoje kalbama apie „karinę diplomatiją, parašytą krauju ir padabintą kūnų dalimis“. Kaip pirmutinis teroro taikinys įvardijami žydai, toliau seka krikščionys. Šalių ir tautybių, su kuriomis reikia kovoti, sąrašo pradžioje yra amerikiečiai, toliau eina britai, ispanai, australai, kanadiečiai ir italai. Vokiečiai tame dokumente neminimi, tačiau minima Prancūzija, kuri irgi nepritarė karui Irake. Dokumente kalbama apie „palaimintus smūgius Madride“, kur kovo 11 dieną nuo bombų sprogimų keliose stotyse žuvo 200 ir buvo sužeista 1500 žmonių. Pasikėsinimai buvę nukreipti „prieš kryžiaus karų dalyvių, žydų ir bedievių ekonomiką ir vyriausybes“. Pavojus krikščionims arabų šalyse. Ypač griežtai naujoji strategija kritikuoja krikščionių misionierius, kurie „grynai islamo šalyse, tokiose, kaip Jemenas, Irakas, Saudo Arabija“ dalija Biblijas. „Geras darbas“ esąs išžudyti visus, kurie atsakingi už tokias akcijas. Modžahedų kovotojai gali identifikuoti misionierius. Reikia tik prašyti Dievo progos, persekioti tuos krikščionis. (2004-05-13)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).