KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Jokios prekybos su Kinija be žmogaus teisių

Valstybė, kurioje pažeidžiamos žmogaus teisės, yra ekonomiškai nestabili. Pasak Tarptautinės Žmogaus Teisių Bendrijos (TŽTB) suvažiavimo kalbėtojų, grubūs žmogaus teisių pažeidimai Kinijoje darys įtaką prekybiniams santykiams. Politikai ir žmogaus teisių aktyvistai atkreipė dėmesį į didelį darbo stovyklų ir bausmių skaičių, religinės laisvės apribojimus bei demokratijos stoką. Sybille Pfeiffer, Vokietijos parlamento krikščionių demokratų partijos narė, akcentavo, kad valstybė, kurioje pažeidžiamos žmogaus teisės, turi būti laikoma nestabilia ir ekonomiškai. Balandžio 3-4 dienomis Koenigsteine, netoli Frankfurto (Vokietijoje) vykusiame susirinkime kitas kalbėtojas buvo kinų disidentas Harry Wu. Šis 66 metų katalikas 19 metų praleido darbo stovyklose. Paleistas pabėgo į Jungtines Valstijas, bet vėliau grįžo, norėdamas domėtis panašiomis stovyklomis, kinų organų prekyba bei religinėms mažumoms taikomomis represijomis. 1995 metais jis buvo suimtas už „valstybinių paslapčių vogimą“ ir nuteistas 15 metų priverstinių darbų. Dėl tarptautinio spaudimo buvo deportuotas. Dabar Wu gyvena Jungtinėse Valstijose, kur yra atsakingas už fondą, teikiantį informaciją apie Kinijos darbo stovyklas, vadinamąsias „Laogai“. Pasak Wu, šalyje yra daugiau kaip tūkstantis tokių stovyklų. Belaisviai išnaudojami, kankinami, agituojami, net baudžiami mirtimi. Wu kaltina Kinijos valdžią, kad prekiauja iš belaisvių lavonų paimtais organais. Be to, didelė dalis prekių, atvežamų iš Kinijos ir parduodami Vakaruose, yra pagamintos, naudojant priverstinį darbą – pavyzdžiui, drabužiai, žaislai, elektroninė įranga. Wu teigia, kad Kinijos gimimų kontroliavimų politika atvedė prie “masinių žmogžudysčių”. Valdžia įsakė per prievartą daryti abortus ir žudyti milijonus negimusių vaikų. Jokia Kinijos moteris be oficialaus leidimo neturi teisės gimdyti. Pasak Wu, kiekviena moteris, kuri pagimdo antrą vaiką, yra priverstinai sterilizuojama. Be to, Wu tvirtina, kad nuo 1979 metų visiškai pasikeitė komunistų politika religijos atžvilgiu. Anksčiau valdžia siekė propaguoti religiją. Kadangi ši strategija pasirodė esanti nesėkminga, buvo nuspręsta panaudoti religines bendruomenes savo tikslams. Partija auklėjosi „vyriausybės kunigus“. Valstybės užregistruotos bažnyčios turėjo prisitaikyti prie režimo, o kitos buvo paskelbtos nelegaliomis. Wu tai vadina „religine laisve narve“. Emily Lau, viena iš 24 laisvai išrinktų Honkongo religinės asamblėjos narių, tikisi, kad Kinijoje ir buvusioje Britanijos kolonijoje pamažu bus vykdoma demokratinė reforma. Ji paaiškino, kad septyni milijonai Honkongo gyventojų niekada neturėjo demokratijos, tik funkcionuojančią nepriklausomą juridinę sistemą. Pagrindinis įstatymas, galiojantis nuo perdavimo Kinijai 1997 metais, leidžia, kad pirmieji demokratiniai rinkimai įvyktų 2007 ir 2008 metais. Emily Lau teigia, kad Beijingas bijo, jog jų kandidatai nepasielgs tinkamai. Buvo sudarytas komitetas, kuris aiškintų įstatymą be atstovų iš Honkongo. Komitetas nusprendė, kad prieš pradėdamas diskutuoti apie demokratinę reformą, Honkongas turi gauti Beijingo leidimą. (2004-05-11)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).