KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

„Kristaus kančia“ jau ir Persų įlankoje!

Jau daugiau kaip savaitę Melo Gibsono filmą galima pamatyti Persų įlankos šalyse. „Kristaus kančia“ Katare susilaukė tokio susidomėjimo, kad sostinės Dohos kino komplekse iš programos buvo išimti visi kiti filmai. Katare gyvenantis stebėtojas iš Vakarų rašo, jog daugumą musulmonų šis filmas labai jaudina. „Jie dūsauja, verkia ir baisisi žiaurumu, kurį teko patirti Jėzui“. Antrąją filmo demonstravimo dieną nemažai vietinių laikraščių pirmuosiuose puslapiuose išspausdino filmo reklamą taip dar labiau pakurstydami smalsumą. Valstybės cenzoriai, kurie paprastai nepraleidžia kino scenų, kuriuose rodomi Šventojo Rašto pranašai, neturėjo ko prikišti šio filmo rodymui. Katariečiai didžiavosi, kad pirmieji Artimuosiuose Rytuose pamatė filmą ekranuose. Priekaištai dėl antisemitizmo – reklama. Ne sykį išsakytas priekaištas, kad Melo Gibosno kūrinys nuteikiąs prie žydus, musulmonų arabų neatbaido. Netgi priešingai. Tačiau jų pamatytos scenos prieštarauja išankstinėms nuostatoms. Minėtasis stebėtojas rašo: „Mokymas mylėti priešus ir nukryžiuotojo Jėzaus malda ‘Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro’ tiksliai išvesti į arabų kalbą; tai smarkiai paveiks kino žiūrovą musulmoną“. Po seanso stebėtojas užkalbino bičiulį, kurį buvo pakvietęs į kiną apie „Kristaus kančios“ esmę. Jo nuomone, po filmo musulmonų požiūris į Jėzaus mirtį nebetenka prasmės. Išsirutuliojo kelias valandas trukęs pokalbis apie islamo ir krikščionybės skirtumus. Biblijos teiginiai prieš iškreiptą Korane pateiktą vaizdą.  Musulmonai mano, kad Jėzus iš Nazareto nemirė ant kryžiaus ir neprisikėlė, „Issą“ jie laiko vienu iš svarbiausių pranašų, tačiau pagrindinius Biblijos teiginius apie Jėzų Koranas atmeta. Štai ketvirtojoje suroje rašoma: „O kai jie sako: mes nužudėm mesiją Jėzų, Marijos sūnų, siųstą Alacho – tai jie jo nei nužudė, nei kankino ant kryžiaus, jiems taip tik pasirodė. Tai Alachas pasikvietė jį pas save…“ Tačiau krikščioniškojo tikėjimo branduolys yra tikrumas, kad Dievas Jėzaus mirtį ant kryžiaus priima kaip auką už žmonių kaltes. Iš čia – ir anksčiau, ir dabar – ateina atleidimas visiems žmonėms, kurie pasitiki Jėzumi ir jo kančią bei mirtį supranta, kaip įvykusius dėl jų. Susitaikymas vietoj neapykantos. Stebėtojas Dohoje pastebi, kad filmo startas šalies ekranuose beveik sutapo su Hamas vado šeicho Jasino nužudymu Gazoje. „Arabai į tai reagavo nauja neapykantos žydams banga, kuri pasireiškė dideliu protesto maršu… Kaip tik tuo metu, kadangi musulmonai vėl buvo raginami nekęsti, Dievo valia kinuose pradėta rodyti „Kristaus kančia“, kuri teigia: ‘Ne, mylėkit savo priešus! Atleiskit jiems!’“. Stebėtojas pasakoja, kad jį užkalbinę du vietiniai gyventojai ir paprašę Naujojo Testamento arabų kalba: „Aš ir visos mano draugės nori jį paskaityti“, – pasakiusi viena. Didelis susidomėjimas Sirijoje. Filmas jau rodomas ir Libane bei Sirijoje. Pasak interneto agentūros „Middle East Online“ daugeliui sirų Damaske oda pagaugiais nueinanti. Reporterė mačiusi iš salės išeinančius ašaromis apsipylusius žmones. Ypač taiklūs yra bibline aramėjų kalba pasakyti žodžiai – daug kino žiūrovų juos supranta! „Kai kurie žiūrovai negalėjo nuslėpti savo nuostabos išgirdę tokius posakius kaip ‚Ya Illah’ (Dieve mano), kurie labai artimi aramėjų kalbai.“ Žiūrovų antplūdis paskatino kino platintojus Damaske rodyti filmą dar ir ketvirtame kino teatre. Libane didelė maronitų bažnyčia paskelbė, jog filmas nėra antisemitiškas. Kardinolas Nasralas Sfeiras, maronitų vadovas, apibūdina filmą kaip labai liūdną ir itin įspūdingą. Pasak „Middle East Online“ filmas pradedamas demonstruoti ir Kaire bei Jungtiniuose arabų Emyratuose. Arabų šalyse tikriausiai cirkuliuoja ir piratinės DVD filmo kopijos. Plačiau šia tema „Prizmėje“ galite pasiskaityti: Labiausiai žiūrima visų laikų misterija Melas Gibsonas: nuostabiausia istorija, kuri niekad nebuvo papasakota teisingai Jėzaus vaidmens atlikėjui „Kristaus kančioje“ svarbiausia – atsivertimas „Kristaus kančia“ jaudina tūkstančius arabų „Kristaus kančia“ evangelistinis filmas? Popiežiui patinka prieštaringai vertinamas Melo Gibsono filmas Billy Grahamas giria Melo Gibsono filmą „Kristaus kančia“. Melo Gibsono filmas „The Passion“ jau prieš savo pasirodymą susilaukia smarkios kritikos Ginčas dėl naujo filmo „The Passion“. Kiti straipsniai apie šį filmą lietuvių kalba: Tik „eilinis Holivudo kičas“? („Kristaus kančia“ I) H. Lahayne „Pasibjaurėtina mirtis“ – kryžius ir nukryžiavimas („Kristaus kančia“ II) H. Lahayne Jėzus priešais kamerą („Kristaus kančia“ III) H. Lahayne  Tarp „Osana!“ ir „Ant kryžiaus jį!“ („Kristaus kančia“ IV) O. Lahayne ir H. Lahayne. Sukurtas naujas lietuviškas puslapis http://www.kristauskancia.lt. Oficialūs šio filmo puslapiai įvairiomis kalbomis: anglų, vokiečių, rusų. Čia Jūs galite pažiūrėti kadrus bei trumpas ištraukas iš šio filmo.  (2004-05-05)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).