KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Rusija: Ar Velykas švenčiantiems protestantams tikrai buvo iškilusi teroro grėsmė?

Tiumenė. Nors balandžio 11 d. šiame Sibiro mieste rusų ortodoksai ir katalikai be problemų atšventė Velykas, daug žmonių pritraukusias protestantų velykines pamaldas miestui priklausančiame stadione balandžio 14 d. nutraukė valdžios atstovai – neva dėl “teroro grėsmės”. Vis dar neaišku, ar tikrai taip buvo. Nors regioninė valdžia teroro grėsmę laikė pagrindu nutraukti Tiumenės krikščioniškų bažnyčių tarybos sutartį su sporto rūmais, įvykių koordinatorius Andrejus Kniazevas naujienų tarnybai „Forum 18“ pasakė, kad „beveik 99 procentai“, jog toji grėsmė buvo prasimanyta. Kniazevas minėjo stiprų ortodoksų bažnyčios pasipriešinimą protestantų renginiui. Protestantų svečiams važiuojant iš stadiono į kitą vietą, ortodoksų bažnyčios nariai surengė nedidelę demonstraciją. Nutraukus pamaldas vietinės protestantų bažnyčios buvo priverstos perkelti renginį į miesto sekmininkų bažnyčią. Ortodoksų demonstracijoje buvo platinami Tiumenės ortodoksų dekanato išleisti lankstinukai. „Forum 18“ gavo vieną iš jų. Jame perspėjama, kad jeigu ortodoksas melsis ne ortodoksų bažnyčioje arba ieškos „Dievo išgydymo“ pas renginio svečią iš Anglijos, misionierių Davidą Hathaway, jis rizikuos būti ekskomunikuotas. Kiti šaltiniai liudija apie stiprų vietinės bažnyčios pasipriešinimą protestantų evangelizacijos susirinkimui. Balandžio 13 d. Sankt-Peterburgo Rusijos krikščioniškų bažnyčių asociacija (RKBA) pranešė, kad Tiumenės protestantai nusprendė surengti šventę ne per pačias Velykas, o balandžio 14-15 d., kad išvengtų susidūrimo su „Velykas švenčiančiomis kitomis krikščioniškomis bažnyčiomis“. Tačiau, pasak RKBA, dar kelios dienos iki tol „mieste sklandė gandai, kad kažkas iš aukščiau, nemėgstantis to tikėjimo, užkirs kelią šventiniam renginiui“. Net Tiumenės regioninio FSB (pagrindinio KGB pasekėjo) departamento spaudos sekretorius pasakė, kad bent jau jis neturi informacijos apie galimą teroro grėsmę protestantų velykinėms pamaldoms. Po atviro čečėnų teroristų grasinimo Rusijos ortodoksų bažnyčioms saugumo agentai sustiprino ortodoksų kalėdinių ir velykinių renginių apsaugą. (2004-04-28)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).