KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Plėsdamasi į Rytus Europos Sąjunga ortodoksėja

Ortodoksų vyskupas teigia: bažnyčia nesitaikys prie liberalių normų. Europos Sąjungai (ES) plečiantis į Rytus, padidės ortodoksų įtaka. Iki šiol ES turėjo tik vieną narę, kurios nacionalinė bažnyčia buvo ortodoksų – Graikiją, su 9,7 milijono Bažnyčios narių. Kitose 14 ES šalių gyvena apie 2,37 milijono ortodoksų. Gegužės 1 dieną ES narėmis tampa dar 10 šalių, iš kurių Kipras yra ryškios ortodoksų pakraipos, o Lenkijoje, Estijoje, Lietuvoje, Latvijoje bei Slovakijoje esama nemenkų ortodoksų mažumų. Bulgarija (6,8 milijono ortodoksų) ir Rumunija (18,9 milijono) iki 2007 metų irgi tikisi būti priimtos į ES. Toks augimas sąlygos didesnį ortodoksų dalyvavimą formuojant naująją Europą, o ypač rengiant jos įstatymus, – pareiškė Maskvos patriarchato prie ES atstovas ir rusų stačiatikių bažnyčios vyskupas Vienai bei Austrijai Ilarionas Alfejevas specializuotame leidinyje „Ortodoxie aktuell“, kuris leidžiamas Vokietijoje, Bochume. Ortodoksai ypač stoja už tai, kad religinės bendruomenės išlaikytų teisę savarankiškai formuoti bažnytinį gyvenimą, net jei jos ir nepritaria liberalioms Vakarų normoms. Pavyzdžiui, neturėtų būti imamasi sankcijų, jei moterims neleidžiama tapti šventikėmis. Taip pat nedera apskųsti bažnyčių, kurios smerkia tos pačios lyties santuokas kaip nuodėmę ir prieštaravimą Biblijai. Tarp Bažnyčios užduočių yra ir aktyvi kova prieš abortus bei eutanaziją. Kad nuogąstavimai dėl tokios laikysenos įsivelti į konfliktą su ES pagrįsti parodė 2003 metų sausio įvykiai, kai Europos parlamentas pareikalavo iš Graikijos leisti moterims patekti į pusiau autonominę Athos vienuolių respubliką. Daugiau kaip tūkstantį metų egzistuojantis draudimas pažeidžia lygias lyčių teises ir įstatymus, garantuojančius visiems ES piliečiams laisvą asmenų judėjimą ES teritorijoje, sakė parlamentarai. (2004-04-22)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).