KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Didžioji Britanija: daugiau musulmonų mečetėse nei anglikonų – bažnyčiose

Musulmonai ir katalikai daug uolesni tikintieji, negu anglikonai. Londonas. Didžiojoje Britanijoje dabar daugiau musulmonų eina į mečetes, negu anglikonų – į bažnyčias. Maždaug 930.000 išpažįstančių islamą bent kartą per savaitę apsilanko maldos namuose; bažnyčioje besilankančių anglikonų skaičius sudaro 916.000. Katalikai į bažnyčias vaikšto uoliau – į mišias ateina apie 1,5 milijono. Tokius duomenis pateikė Krikščioniškos mokslo bendrijos direktorius Peteris Bierley’us (Londonas). Lyginant pagal gyventojų dalį, musulmonai ir katalikai religiškai kur kas aktyvesni, negu anglikonai. Manoma, kad musulmonų, visų pirma – imigrantų iš Pakistano bei Bangladešo ir jų šeimų narių, skaičius yra apie 1,8 milijono, tai sudaro maždaug tris procentus iš 58,8 milijono šalies gyventojų. Apie 43 procentai (25,5 milijono) priklauso anglikonų bažnyčioms, o maždaug 9,7 procento (5,7 milijono) yra katalikai. 28 procentai (19,4 milijono) yra nereligingi. Tarp likusios gyventojų dalies yra induistų, sikhų, judėjų, budistų, bahajų ir kitokių religinių mažumų. (2004-04-21)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).