KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Gavėnia rusiškai: Kremliuje vėl pasninkaujama

Prezidentas Putinas liepė patiekti darbuotojams stačiatikių pasninko valgių. Pasninkaujama netgi Kremliuje. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas prašė iki Velykų valgydinti visus darbuotojus stačiatikių pasninko valgiais. Nuo Lenino (1870–1924) iki Černenkos (1911–1985) Kremlius buvo kovingojo ateizmo namai. Tačiau rusų ortodoksai dabar vėl laikosi bažnytinio kalendoriaus. Pasninkas jiems – tai malda, kai meldžiamasi „burna ir skrandžiu“. Nuo gavėnios pradžios iki Velykų nakties vengiama visų gyvulinių produktų, taigi ne tik mėsos, bet ir kiaušinių, pieno, sviesto, sūrio. Gaminama tik su augaliniu aliejumi, o trečdalį visų pasninko dienų riebalai išvis nevartojami. Be to, atsisakoma alkoholio ir nikotino. Tačiau sekmadieniai ir šventadieniais žuvies valgiai ir bokalas alaus ne tik leidžiami, bet ir privalomi. Žlugus komunizmui Rusijos ortodoksų bažnyčia išgyvena pakilimą. 1988 metais net 90 procentų gyventojų vadino save „netikinčiais“, o šiandien maždaug du trečdaliai išpažįsta ortodoksų tikėjimą. Tačiau dauguma mažai žino apie krikščioniškąjį tikėjimą, menkai susipažinę su Biblija ir tik retai moka maldas. Nemoka netgi „Tėve mūsų“. Pasninkavimas ortodoksams yra ir savitarpio ryšys. Beveik visuomet pasninkaujama šeimos rate ar darbovietėje. Nuo komunistinių laikų įprasta patiekti dirbantiesiems pietus darbovietės valgykloje. (2004-04-15)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).