KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Rusija: alternatyvieji ortodoksai atsisakė juridinio statuso

Nors daugelis tikrųjų ortodoksų bendruomenių savo šalyje nesiregistruoja, nes bijo persekiojimų ir valstybės atstūmimo bei stokoja tam reikalingų organizacinių sugebėjimų, naujienų tarnyba „Forum 18“ pastebėjo, kad vietinės valdžios pareigūnai kartais trukdo užsiregistruoti ir tikriesiems, ir kitiems ortodoksams, kurie priešinasi Maskvos patriarchatui. Be juridinio statuso tokios religinės grupuotės turi teisę tik vesti pamaldas ir mokyti esamus pasekėjus pagal savo pačių narių nustatytas taisykles. Jos negali, pavyzdžiui, spausdinti ir platinti literatūrą ar užsiimti kita veikla, kuriai reikalingas „juridinis asmuo“. Tikroji ortodoksų bažnyčia susikūrė 1917 metų revoliucijos išvakarėse, kai Sovietų Sąjungoje kai kurie ortodoksų hierarchai ir pasauliečiai atsisakė pritarti savo patriarchatui, pripažinusiam naująjį ateistinį režimą. Jie tvirtina per serijas daugiausia nedokumentuotų vyskupinių įšventinimų išsaugoję teisėtą apaštališkąją seką, kuri ir yra ypatingas religinio persekiojimo taikinys. Maskvos patriarchatas nepripažįsta nė vienos iš įvairių grupių, kurios šiandien tvirtina paveldėjusios tikrąją ortodoksų tradiciją. Daugelis iš jų nepripažįsta ir viena kitos teisėtumo. (2004-04-09)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).