KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Kur turėtų keliauti Europos misionieriai?

Kur Europos krikščionys turėtų atlikti savo misionierišką darbą – namuose ar kitose šalyse? Kovo 18-21 dienomis Europos studentų misionierių asociacijos (ESMA) Adelshofene, Vokietijoje, surengtoje konferencijoje šiuo klausimu diskutavo daugiau kaip 210 Biblijos koledžo studentų.Pasak Kenijos misijos vadovo Francio Omondžio, kiekvienas krikščionis pirmiau turėtų įgyti patirties savo šalyje, prieš pradėdamas skelbti evangeliją kitoje kultūroje. Omondis paaiškino, jog vietinės misionierių agentūros veikia daugelyje Afrikos, Azijos, Lotynų Amerikos šalių. Joms kur kas patogiau skelbti evangeliją savo amžininkams. Nereikia prisitaikyti prie kultūros ar gyvenimo sąlygų. Didžiausia problema – lėšų stoka. Paties Omondžio misija, Sheepford tarnavimai, buvo įkurta 1988 metais ir yra išsiuntusi 85 misionierius, daugiausia į musulmoniškas Rytų Afrikos šalis. Tarnavimą remia Kenijos bažnyčių nariai. Dėl lėšų stokos, maždaug 20 kandidatų turi būti atmesta. Finansinė parama, pasak Omondžio, būtų efektyviausias Šiaurės Amerikos ir Europos krikščionių įnašas. Tačiau jis pritartų ir bet kokiai europiečių misijai į Afriką. Pasak Omondžio, Vokietijos misionieriškos organizacijos turėtų sutelkti dėmesį į nepasiektus žmones savo šalyje. Buvusiuose krikščioniškuose Vakaruose milijonai žmonių dar negirdėjo apie Jėzų Kristų, pavyzdžiui, daugelis imigrantų. ESMA buvo įkurta 1954 metais ir apjungia daugiau kaip 40 teologijos seminarijų ir Biblijos kolegijų. (2004-04-05)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).