KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Izraelio ministras ragina krikščionis misijai tarp musulmonų

Elono kalba sukėlė smarkius debatus – nesigriebti „religinio atvertimo ginklo. Jeruzalė. Izraelio turizmo ministras Benjaminas Elonas paragino krikščionis misionieriauti tarp musulmonų. Kaip praneša laikraštis „Ma’ariv“, ministras apeliavo į krikščionis „eiti nuo mečetės prie mečetės“ ir „nešti palestiniečiams šviesą“. Jie turėtų „paversti tikinčiais krikščionimis ir gerais žmonėmis visus palestiniečių žudikus, kurie pamiršo, kad žudyti uždrausta“. Tačiau tuo pat metu ministras įspėjo neatvertinėti į krikščionybę žydų. Jo žodžiai sukėlė Izraelyje smarkias diskusijas. Islamo judėjimo atstovas Abdulmalikas Dehamshe reagavo įpykęs. Jis pasiūlė pačiam ministrui Elonui tapti krikščionimi. Iš tiesų šviesą visai žmonijai, taip pat ir visiems eretikams nešąs islamas. Komentare laikraščiui „Ma’ariv“ Meiras Shnityeris rašo, jog tai rodo „beveik rasistinę“ stipresniojo laikyseną ir istorijos subtilumų supratimo stygių, kuomet griebiamasi, kaip kad tai padarė Elonas, „religinio atvertimo ginklo“. Ministro patarėjas žiniasklaidos klausimais Sagivas Rotenbergas patikslino, kad Elonas kalbėjo ne apie misiją visiems musulmonams. Tai veikiau buvo prašymas krikščionims nešti krikščionišką tiesą tik tiems musulmonams, kurie „propaguoja žudymą ir skatina savižudžių aktus“. „Beprasmiška kalbėtis su žudančiu musulmonu fanatiku, kuris mūsų religiją laiko melu, nes nepripažįsta Biblijos ir mano, kad joje pilna melo. Tačiau jei tokie musulmonai taps krikščionimis, tuomet atsiras pagrindas dialogui“, – sakė dešiniosios pakraipos Nacionalinės sąjungos frakcijos ministras. (2004-03-25)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).