KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Rusijoje budizmas grįžta kaip tradicinė religija

Beveik milijonas pasekėjų, stambiausias centras europinės šalies dalyje – Sankt Peterburge, Ciūrichas. Komunizmo laikais engtas budizmas Rusijoje grįžta. Greta stačiatikių bažnyčios, katalikybės, islamo ir judaizmo ši religija yra tarp penkių tradicinių religijų, kurioms 1997 metais priimtas Religijų įstatymas teikia pirmenybę. Ekspertų nuomone budistų skaičius gali būti nuo 500.000 iki milijono. Tai daugiausiai trijų pietų Rusijos tautų atstovai – Šiaurės Kaukaze gyvenantys kalmukai ir buriatai bei tuviai, kurių gyvenamosios vietos yra greta Mongolijos sienos. Kalmukijos vyriausybė 1993 metais įtvirtino glaudų ryšį tarp valstybės ir religijos. Kaip teigia Ciūriche įsikūręs mokslinio tyrimo institutas „Tikėjimas antrajame pasaulyje“, budizmui taip buvo pripažintas valstybinės religijos statusas. Be budistų apgyventų teritorijų visuose didžiuosiuose miestuose yra dar 30 bendruomenių. Maskvoje yra penkios budistų grupės. Europos centru laikomas Sankt Peterburgas, pačių bendruomenių duomenimis ten esama nuo 600 iki 800 budistų. Tačiau, kaip teigia minėtasis institutas, „etniniai budistai“ į pastaruosius nežiūri rimtai, kadangi jie neturi nei vienuolynų, nei ryšių su tradicinėmis vienuolijomis. (2004-03-24)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).