KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Turkmėnistanas: ar bus apkaltintos sunitų mečetės ir ortodoksų bažnyčios?

Kaip praneša naujienų agentūra „Forum 18“, visos šiuo metų įregistruotos religinės bendruomenės – t.y. tik sunitų musulmonų mečetės ir rusų ortodoksų bažnyčios – turės persiregistruoti pagal naujai nustatytą procedūrą. Be to, „Forum 18“ pažymi, kad Shia musulmonų mečetės, katalikų, armenų apaštališkoji, baptistų, liuteronų, sekmininkų, adventistų ir visos kitos protestantiškos bažnyčios, Jehovos liudytojai, Baha’i ir Hare Krishna šventyklos bei žydų sinagogos ir toliau negalės užsiregistruoti. Todėl pagal naująjį religijos įstatymą visa jų veikla bus laikoma nusikaltimu – akivaizdžiu Turkmenistano žmogaus teisių pažeidimu. Tampa visiškai neaišku, kam reikėjo tokių detalių nuorodų, kaip įregistruoti religinę bendruomenę, jei įsiregistruoti leidžiama tik labai ribotam bendruomenių skaičiui. Lig šiol „Forum 18“ nepraneša apie pastangas išregistruoti egzistuojančias sunitų musulmonų ar rusų ortodoksų bendruomenes. Tačiau, kai buvo priimtas ankstesnis, 1996 metų, religijos įstatymas, pagal „Forum 18“, daugelis sunitų musulmonų bendruomenių bei visos ne sunitų musulmonų ir ne rusų ortodoksų bendruomenės buvo išregistruotos. (2004-03-05)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).