KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Bushas giria humanitarinę pagalbą Irake

Prezidentas kreipiasi į nacionalinius maldos pusryčius. JAV prezidentas George’as W. Bushas pagyrė ginkluotųjų pajėgų humanitarinę pagalbą Irake. Kreipdamasis į Nacionalinius maldos pusryčius Vašingtone šių metų vasario 5 dieną, jis pažymėjo, kad kariškiai vyrai ir moterys atstatė ligonines, suremontavo mokyklas, surinko Irako vaikams paaukotas knygas, drabužius bei žaislus. Kiti pastatė klinikas bei įrengė futbolo laukus. Kreipdamasis į maždaug 4000 politikų, verslininkų ir bažnyčios lyderių iš 150 tautų Bushas kalbėjo ir apie „didžiulę amerikietiškos tradicijos religinę toleranciją“. Amerikiečiai gerbia musulmonų tikėjimą. Kariai Irake atnaujino mečetes, pagarbiai elgėsi su musulmonų dvasininkais ir daug dėmesio skyrė islamo šventoms dienoms. „Seni prietarai dažnai skirsto tikinčiuosius į krikščionis, žydus ir musulmonus, tačiau mes pašaukti būti tuo, kuo esame – Abraomo sūnumis ir dukterimis“, – pasakė Bushas, skaitydamas Baltųjų Rūmų išspausdintą kalbą. Be to, prezidentas akcentavo maldos svarbą: „Amerikiečiai yra pamaldūs žmonės“. Pernai jo kraštiečiai pasiūlė daugelį sričių, už kurias reikia melstis – už savo tautos ir jos gynėjų saugumą, už susirėmimuose sužeistus ar nužudytus vyrus ir moteris, už netekusius artimųjų, už Irako ir Afganistano gyventojus, kad jie galėtų būti saugūs bei laisvi. Bushas pažymėjo, kad melsdamiesi vyrai ir moterys pripažįsta savo priklausymą nuo Dievo. „Mes esame galingiausios pasaulio tautos sostinėje, tačiau pripažįstame bet kokios žemiškos valdžios ribas. Dievas siekia Savo tikslų ir neturi mums aiškintis.“ Nacionaliniai maldos pusryčiai yra kasmetinis įvykis, suburiantis viso pasaulio politikos, komercijos ir pramonės, diplomatinių tarnybų ir bažnyčių lyderius. Jie visus metus renkasi į grupeles, meldžiasi ir apmąsto Šventojo Rašto žodžius. Dabartinis JAV prezidentas nuo 1952 metų visada lankė Nacionalinius maldos pusryčius Vašingtone. Šiemet tarp užsienio svečių buvo šeši Vokietijos Bundestago nariai bei Vokietijos protestantų bažnyčių vyskupas užsienio reikalams Rolfas Koppe. (2004-03-04)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).