KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Atlaidumas: Pastorius komunistų vadui suteikė prieglobstį

Uwe Holmeriui sukako 75 – Honeckeris rado prieglobstį klebonijoje. Tai buvo neįprastas atlaidumo aktas. Rytų Vokietijos pastorius Uwe Holmeris, kuriam vasario 6 d. sukako 75 metai, pasiūlė prieglobstį išvytam komunistų vadui Erichui Honeckeriui (1912-1994) ir jo žmonai Margot, kai po taikios revoliucijos jie nebeturėjo, kur eiti. Per pirmuosius du su puse 1990 metų mėnesius Honeckeriai gyveno Holmerio klebonijoje. Ne visiems apylinkės gyventojams patiko jo svetingumas. Kai kurios režimo aukos manė, kad su diktatoriumi elgiamasi pernelyg švelniai. Holmeris net sulaukė grasinimų susprogdinti. Tačiau jis liko visiškai įsitikinęs, kad pasielgė teisingai: “Mes, krikščionys, turime ne tik kalbėti apie atleidimą, bet ir iš tikrųjų atleisti”. Holmeris ir jo šeima turėjo svarų pagrindą nekęsti Honeckerių. Rytų Vokietijos valdžia aštuoniems iš dešimties jų vaikų grynai dėl ideologinių priežasčių neleido siekti aukštojo mokslo. Margot Honecker buvo Rytų Vokietijos švietimo ministrė. Nepaisant diskriminacijos, trys iš šešių Holmerio sūnų tapo dvasininkais. Evangelikų judėjime Holmeris buvo reikšminga figūra – Vokietijos evangelikų sąjungos tarybos narys bei Evangelikų konferencijos pirmininkas. 1983-1994 metais jis vadovavo dviems krikščioniškoms institucijoms, besirūpinančioms benamiais žmonėmis ir alkoholikais. Kai Serrahne (Mecklenburge) Holmeris šventė savo 75 metų jubiliejų, jį pasveikinti susirinko dešimt vaikų su savo antrosiomis pusėmis ir 43 anūkai. Erichas Honeckeris mirė nuo vėžio 1994 metais tremtyje, Čilėje. Margot Honecker vis dar ramiai gyvena Santiago de Chile mieste kartu su savo dukra Sonja. Balandžio mėnesį jai sukaks 77 metai. (2004-03-01)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).