KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Baltarusija: baptistų pastoriams tenka mokėti pinigines baudas

Taip baudžiama už atsisakymą įregistruoti bendruomenes. Minskas–Maskva. Trys pastoriai iš neregistruotų Evangelijos krikščionių–baptistų sąjungos buvo nuteisti sumokėti pinigines baudas. Pastorius Viktoras Jevtiuchoas (Zamošje netoli Gomelio) turės Baltarusijos pinigais sumokėti 5 eurus, pastorius Olegas Kurnosovas iš Dubrovno – septynis eurus, o pastorius Konstantinas Jeremejevas iš Vitebsko – dešimt eurų. Tai praneša Rytų bažnyčių naujienų tarnyba „Forum 18“ iš Oslo bei Europos baptistų naujienų tarnyba iš Sofijos. Vidutinės metinės pajamos Baltarusija vietine valiuta sudaro maždaug 102 eurus. Visi trys pastoriai kaltinti tuo, kad pažeidė 2002-siais pakeistą religijos įstatymą – valstybinėse žinybose neįregistravo savo bendruomenių. Kurnosovas dar nubaustas ir už tai, kad atsisakė nutraukti vakarines pamaldas savo namuose ir nuimti nuo išorinės savo namo sienos užrašą „maldos namai“. Tarptautinės Evangelijos krikščionių–baptistų sąjungos centro Maskvoje atstovė pareiškė, kad 3.705 su centru susijusios bendruomenės atsisakė registruotis iš principo. Ir žlugus komunizmui Rytų Europoje tebėra prasmingas griežtas valstybės atskyrimas nuo bažnyčios. Tik tuomet, kai visuose buvusios Sovietų Sąjungos kraštuose be apribojimų bus galima propaguoti krikščioniškąjį tikėjimą, bus galima pagalvoti apie registraciją. Vyriausybinių sluoksnių turimais duomenimis Baltarusijoje yra 29 neregistruotos Evangelijos krikščionių–baptistų bendruomenės. Valstybės pripažįstamai Baptistų sąjungai priklauso 260 bendruomenių su apie 12.500 narių. (2004-02-26)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).