KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Ar Irako konstitucija garantuos religijos laisvę ir moterų lygiateisiškumą?

Bagdadas. Daugiau kaip 200 vadovaujančio Irako sluoksnio atstovų pareikalavo užbaigti smurtinius krikščioniškosios mažumos užsipuldinėjimus. Šis raginimas, kurį galima perskaityti arabiškos interneto svetainės www.ankawa.com diskusijų forume, skirtas islamo dvasininkams, laikinąjai vyriausybei bei okupacinei valdžiai. Apie tai praneša paramos organizacija Barnabo fondas (Barnabas Fund, Pjusy netoli Londono). Kreipimosi autoriai, daugiausia – musulmonų intelektualai ir politikai, teigia, kad krikščionys, terorizuojami ir taip verčiami tapti musulmonais. Jie primena, kad krikščionys Irake gyvena jau du tūkstančius metų. Iš apie 23 milijonų irakiečių beveik 97 nuošimčiai yra musulmonai, 1,5 procento krikščionys, likusieji priklauso kitoms religijoms. Smurtą pasmerkė ir krikščioniškosios mažumos vadovai. Anot chaldėjų katalikų bažnyčios patriarcho Emmanuelio III, krikščionys ir musulmonai daugybę metų sugyveno taikiai. Tik pastaruoju metu krikščionys tapo islamo ekstremistų iš Saudo Arabijos ir Irano išpuolių aukomis. Be to, krikščionys baiminasi, kad islamiška Irako konstitucija gali į juos neatsižvelgti. Kol kas jos projektas numato laisvą religijos išpažinimą bei moterų lygiateisiškumą. Islamas turįs būti vienas iš kelių teisės ir įstatymų pagrindų. (2004-02-13)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).