KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Religijos laisvė pasaulyje

Visuomenei pristatyta JAV Užsienio reikalų ministerijos metinė ataskaita Vašingtonas, 2004 m. sausio 31 d. Prieš pat Kalėdas JAV Užsienio reikalų ministerija paskelbė ataskaitą apie religijos laisvę birželio 30-ją pasibaigusiais finansiniais metais. Kai kurios šalys – pavyzdžiui, Kinija – atmeta metinę apžvalgą kaip neteisėtą kišimąsi į šalies vidaus reikalus. Tačiau JAV ataskaitoje sakoma, kad religijos laisvė, tai teisė, kurią garantuoja daug tarptautinių dokumentų, tarp jų ir 1948 metais priimta „Visuotinė žmogaus teisų deklaracija“. Ataskaitoje kelios šalys klasifikuojamos kaip tokios, kuriose nėra religijos laisvės, kadangi ši galėtų kelti grėsmę viešpataujančiam režimui. Štai tos šalys: Birma. Kaip pastebi JAV užsienio reikalų ministerija, valdžios agentai prasiskverbdavo praktiškai į visų organizacijų, taip pat ir religinių grupių, veiklą. Tarp įgaliojimų viršijimų ir priekabių ieškojimų minima trukdymas budistų dvasininkams, ginantiems žmogaus teises, bei krikščioniškoms organizacijoms, prašančioms leidimų naujoms bažnyčioms statyti. Visos religinės publikacijos cenzūruojamos. Kinija. Ataskaitoje kaltinamos valdiškos įstaigos, kurios kaip ir anksčiau ieško, kuo formaliai galėtų užkliūti neregistruotų religinių grupių nariai. Kai kurios vietinės valdžios įstaigos ir toliau rengia reidus į atsirinktas neregistruotas bažnyčias, šventyklas bei mečetes. „Daugelis religinių vadovų bei religinių bendruomenių šalininkų laikomi tardymo izoliatoriuose, suimami arba nuteisiami kalėti“, – sakoma JAV ataskaitoje. Kuba. Valdžia ir toliau stiprina pastangas kontroliuoti bei stebėti religines institucijas ir religinę veiklą, taiko policijos kontrolę, prasiskverbia į religines grupes, ieško formalių priekabių prie jų, kulto tarnų ir pasauliečių. Valdžia neatsižvelgia į religinių grupių prašymus pripažinti jas įstatymiškai, ir toliau atsisako duoti leidimus bažnyčių statybai. Griežtai apribojimai trukdo dirbti bažnytinės pakraipos mokykloms ir spausdinti religinius leidinius. Laosas. Ataskaitoje minimas tam tikras padėties kai kuriose šalies vietose pagerėjimas, tačiau kituose regionuose situacija pablogėjo. Apibendrinama taip: valdžia ir toliau trukdė praktikuoti religiją visiems, o ypač tiems, kas priklauso religinėms mažumoms“. Kai kurie vietos funkcionieriai darė spaudimą krikščionims, atsisakyti tikėjimo, o tuo pačiu metu valdžia draudžia užsieniečiams ieškoti rėmėjų ir šalininkų. Šiaurės Korėja. „Tikros religijos laisvės nėra“ – tokia trumpa išvada daroma ataskaitoje. Laisvės užgniaužimo priemonės – egzekucijos, kankinimai ir laisvės atėmimo bausmės. Surinkti įrodymus Šiaurės Korėjoje sunku, tačiau 1999 metų balandžio mėnesį bei 2002 metų gegužės ir birželio mėnesiais liudytojai kongrese papasakojo, jog su kaliniais, patekusiais į kalėjimą dėl savo religinių įsitikinimų, apskritai elgiamasi blogiau, negu su kitais įkalintaisiais. Vietnamas. Vis dar esama ženklių suvaržymų neregistruotoms religinėms grupėms. „Religinės grupės susiduria su sunkumais mokant ir įšventinant kunigus bei kai kuriomis problemomis ugdymo ir karitatyvinėje veikloje“. Ataskaitoje taip pat kalbama, kad kai kuriose centrinėje kalnuotoje šalies dalyje esančiose provincijose policija buvo užpuolusi ir suėmusi tikinčiuosius, o namus, kuriuose vyko apeigos, sugriovė. (2004-02-12)

„Zenit“ redakcija (www.zenit.org). Versta ir publikuojama leidėjams sutikus

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).