KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Vokietijos prezidentas: „Man nėra kito vardo – tik Jėzus“

Johannesas Rau atmetė nuostatą, kad visi tiki tą patį Dievą. Pasak Vokietijos prezidento Johannesio Rau, religinė tolerancija neturi būti painiojama su požiūriu, kad „tiks bet kas“. Jo nuomone, negalima teigti, jog visi tiki tą patį Dievą. BERLYNAS – Religinis dialogas gali būti sėkmingas tik tuo atveju, jei jo dalyviai yra tikri už savo tikėjimą. Prezidentas teigia, kad jo asmeninės Biblijos studijos suformavo tą pačią išvadą, prie kurios priėjo ir apaštalas Petras: „Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti“ (Apd 4, 12), – tik Jėzus. Štai kodėl jis negalėjo pritarti kartą girdėtiems vieno pastoriaus žodžiams: „Gerasis Dieve, brangus Alachai“. Rau, krikščionis evangelikas, Berlyne kreipėsi į 170 jaunųjų vokiečių. Jie buvo suvažiavę į sostinę „susitikimų savaitgaliui“. Juos pakvietė grupė parlamentarų, kurie reguliariai dalyvauja maldos pusryčiuose Bundestage. Savaitgalio globėjas buvo Wolfgangas Thierse, parlamento kalbėtojas. Kalbėdamas apie „tikėjimą ir vertybes“ katalikas socialdemokratas akcentavo „atsakomybės prieš Dievą“ svarbą, kaip parašyta Vokietijos konstitucijos preambulėje. „Panašią frazę mes ragintume įtraukti į būsimąją Europos Sąjungos konstituciją. Tačiau prancūzai prieštarauja bet kokioms užuominoms apie Dievą“, – pasakė Thierse. Maldos pusryčiuose Vokietijos Bundestage dalyvavo visų keturių parlamento grupuočių nariai: socialdemokratai, krikščionys demokratai, žalieji ir liberalai. (2004-02-02)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).