KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

ES konstitucijoje turi būti vieta Dievui

Būsimojoje Europos Sąjungos konstitucijoje turi būti vieta Dievui. Tai dar sykį patvirtino popiežius ir aukšti Europos evangelikų bažnyčių hierarchai. Popiežius sausio 9-ąją Italijoje paragino padaryti viską, kas įmanoma, kad konstitucijoje būtų remiamasi Dievu. Anot jo, krikščionybė esanti italų tautos istorinio paveldo dalis, todėl reikia “daryti visa, kas įmanoma, kad Europa atitinkamose vietose pripažintų savo krikščioniškąsias šaknis”. Už Dievo paminėjimą ES konstitucijoje sausio 16-ąją sinode pasisakė ir Reinlando (Vokietija) Evangelikų bažnyčios pirmininkas. Belgijos jungtinių protestantų bažnyčių sinodo tarybos pirmininkas Danielis Vanescote’as sinode apgailestavo, kad iki šiol nepavyko Europos konstitucijoje įtvirtinti, jog Europa išaugo iš žydiško–krikščioniško, o kai kur musulmoniško kultūrinio paveldo. (2004-01-19)

„Prizmės“ redakcija

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).