KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Mokslininkai apie maldą: tie, kas dalyvauja pamaldose, gyvena ilgiau

Studijos apie tikėjimo ir sveikatos tarpusavio ryšį. Besimeldžiantys žmonės dažniausiai yra sveikesni ir labiau patenkinti, jie ir gyvena ilgiau. Tai patvirtino ne viena mokslinė studija. Vokiečių ir amerikiečių mokslininkai maldą supranta kaip pozityvią tikėjimo laikyseną, pasitikėjimo kupiną kreipimąsi į Dievą kaip asmeninį draugą. Kaip rašo psichologas iš Berlyno Michaelis Utschas maždaug 1 200 tyrimų statistiškai parodė teigiamą santykį tarp fizinės sveikatos ir asmeninio tikėjimo. Pasak amerikiečių atliktos studijos, dvidešimtmečiai amerikiečiai sekmadieniais lankantys pamaldas turėtų gyventi 6,6 metais ilgiau, negu neinantys į bažnyčią. Retsykiais apsilankantys bažnyčioje, mečetėje ar sinagogoje vis tiek gyvens 4,4 metais ilgiau, negu nereligingi. Hamburgo mokslininkų atliktas tyrimas paneigia plačiai paplitusį požiūrį, kad religingi žmonės esantys neurotiškesni už nereligingus. Mokslininkai nustatė, kad Dievu pasikliaujantys žmonės rečiau jaučiasi vieniši ir dažniau teigia esantys patenkinti gyvenimu. (2004-01-16)

„Prizmės“ redakcija

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).