KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Afganistano konstitucija išskiria islamą kaip oficialią religiją

Žmogaus teisių gynėjai susirūpinę dėl religijos laisvės mažumoms  Kabulas. Naujojoje Afganistano Konstitucijoje, kurią Kabule parengė Didžioji Taryba, žmogaus teisių gynėjų nuomone esama sunkiai paaiškinamų dalykų religijos laisvės mažumoms požiūriu. Struktūriniu konstitucijos pagrindu paimta JAV sistema – dveji įstatymus leidžiantys rūmai ir nepriklausomi teismai, tačiau ta pati konstitucija skelbia Afganistaną islamo respublika. „Šventoji islamo religija“ yra oficiali religija, o priklausantys kitokiems tikėjimams galį praktikuoti savo religiją taip, kad „neprieštarautų įstatymo normoms“. Britų informacijos agentūra „Ekklesia“ pažymi, kad konstitucijos tekste nieko nekalbama apie religinių bendruomenių ir valstybės atskyrimą ir nepripažįstamos vienodos teisės skirtingoms religinėms grupėms. Užtat joks įstatymas negali „prieštarauti šventajai islamo religijai“. Amerikiečiai religijos laisvės stebėtojai mano, jog konstitucija nepajėgi apsaugoti religinių mažumų. Tačiau JAV prezidentas Georgas W. Bushas pasveikino konstitucijos tekstą kaip „istorinį žingsnį pirmyn“. Iš 23 milijonų Afganistano gyventojų 98 procentai yra musulmonai. Kitų religijų atstovai – kaip antai krikščionys, induistai, sikhai – sudaro itin nežymias mažumas. (2004-01-15)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).